ที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.นม. เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

 

 

 

 

 

               โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษากว่า 500 คน ร่วมลงนามถวายพระพรและพิธีพระสงฆ์ 9 รูป สวดถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทุกภาคส่วนใน มร.นม. ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร