(29 เม.ย.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล ให้สำหรับแต่ละจังหวัด และวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวมทั้งต้นไม้ ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่วมเย็นทั่วกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ที่ปลูกในครั้งนี้เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562