ที่ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้นัดประชุม ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งของจังหวัดศรีสะเกษ จาก 37 พรรคการเมือง รวม 264 คน พร้อมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้สมัคร รวมทั้งหมด 400 คนเข้ารับฟัง เพื่อการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ว่าด้วยการหาเสียง การปฎิบัติตนในขณะทำการหาเสียง อะไรที่กระทำได้ไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง อะไรที่ทำแล้ว อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการเลือกตั้ง

 

 

 

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง พร้อมให้ข้อคิดในการต่อสู้กันในสนามการเลือกตั้ง ขอให้ทุกฝ่ายสมานฉันท์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  เพื่อบ้านเมืองจะได้เดินต่อไปกันได้ด้วยกัน เพราะสุดท้ายจะต้องมีผู้ชนะได้เป็น ส.ส. และมีผู้แพ้เป็นเรื่องปกติ แต่หากทุกคนเคารพกติกาก็จะทำให้เรามีความสุข เลือกตั้งจบก็คือคนศรีสะเกษ ด้วยกัน โดยในวันนี้ได้มีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ที่รับผิดชอบในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 6 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เดิมที่ตนทราบมาว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่อยู่กลุ่มจังหวัดที่มีผู้ที่รายได้น้อยอยู่เป็นจำนวนมาก จากค่าเกณฑ์วัด GDP จังหวัดศรีสะเกษ ถือว่าอยากจน มีรายได้ต่อคนต่อปีน้อย ตนก็มีความหวังตั้งใจไว้ว่า ได้มาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ก็จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นราว 60,000.-บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ ตนจะไม่สามารถดำเนินการไปได้เพียงลำพังคนเดียวอย่างแน่นอน จะต้องอาศัยทุกฝ่าย ทุกคน ทั้ง 1.4 ล้านคนเศษในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งการเลือกตั้งก็น่าที่จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ หากผู้สมัคร ผู้ที่ให้การสนับสนุน ได้สู้กันในสนาม และเมื่อเกมส์จบก็ยอมรับผลของการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพราะสุดท้าย ท่านก็คือคนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยกัน วันนี้ กกต.จึงได้จัด กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ขึ้น ก็หวังเป็นออย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย จะได้ทำความเข้าใจกันในการปฎิบัติตามข้อกฎหมายของ กกต.อย่างเคร่งครัด เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีความภาคภูมิใจ กับตนเอง กับครอบครัว ญาติพี่น้อง ในการลงรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ไม่ว่าแพ้ หรือ ชนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผอ.กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงว่า ในข้อกฎหมาย พ .ร.บ.การเลือกตั้ง ของประเทศไทย ได้มีข้อปลีกย่อยไปอีกหลายอย่าง แต่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ว่าที่ ส.ส.โดยตรงก็จะได้นำมาประชุมชี้แจงในวันนี้ หากมีข้อสงสัย ก็สามารถหารือ กกต.ในวันนี้ หรือวันหลังก่อนการปฎิบัติด้วย เพื่อความประมาทในการลงสมัคร ในการหาเสียง โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องมีหน้าที่ปฎิบัติตาม หากฝ่าฝืนก็อาจจะถูกลงโทษ ถึงขั้นถูกตัดสินได้ ซึ่งในวันนี้ กกต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ก็เพื่อผู้สมัคร ส.ส.ทุกคน โดยเฉพาะเราได้มอบแผ่นพับ เอกสารที่เกี่ยวข้อข้อกฎหมาย ขั้นตอนการหาเสียง และมอบแผ่น ซีดี เอาไว้ให้ผู้สมัคร ส.ส.ได้เปิดดูเพื่อการศึกษา ทำความเข้าใจ ทั้งแก่ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนผู้สมัครตามกฎหมายด้วย