ที่อาคารชาติชายฮอลล์ อินดอร์สเตเดี้ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู้สมัครอิสระหรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองและผู้สมัครองค์กรแนะนำได้ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือก ฯ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด ฯ และนายศิริชัย  วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ฯ และคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก ฯ จัดกำลังอำนวยความสะดวกและดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล

            โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 8 คน ได้มาตรวจเยี่ยมดูแลการจัดการเลือก ฯ ให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม และ พล.ต.ต วัชรินทร์   บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.จ.) นครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ 22 นาย รักษาความสงบเรียบร้อย จนถึงเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลารายงานตัว จากนั้นนายศิริชัย ฯ ผอ.สนง.กกต.จ.นม. ฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติตนในสถานที่ ฯ เน้นกำชับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            นายศิริชัย ฯ ผอ.สนง.กกต.ฯ เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา มีผู้สมัคร สว.ทั้ง 2 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 207 คน เป็นผู้สมัครอิสระ 190 คน และผู้สมัครองค์กรแนะนำ 17คน ปรากฏผู้สมัครอิสระ 3 คน สังกัดกลุ่มที่ 2,7,8 มารายตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงไม่มีสิทธิ ฯ และห้ามเข้าไปพื้นที่ด้านในสถานที่เลือก ฯ ส่วนผู้สมัครองค์กรแนะมาใช้สิทธิครบถ้วน แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด จึงไม่ต้องใช้สิทธิเลือก โดยมีผู้สมัครอิสระทั้ง 10 กลุ่ม ได้ลงคะแนนเลือกกันเองเพื่อคัดให้เหลือกลุ่มละ4 คน ให้ได้จำนวนที่ต้องการ สว.ประเภทอิสระรวม 40 คน ภาพรวมมีผู้ใช้สิทธิเลือกทั้งสิ้น 187 คน เฉลี่ยเกือบ 100 % กระบวนการจนถึงการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด