จากการที่ฝนได้ตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในพื้นที่อำเภอเวียงสาได้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน 2,255 ครัวเรือน โดยในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและอำเภอเวียงสาได้คลี่คลายลงแล้ว และทางจังหวัดน่านจะมีการสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปต่อไป

 

 

 

               ล่าสุดในวันนี้ (26 ส.ค.)ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพประทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาเหลือง ตำบลตาลชุมและตำบลน้ำปั้ว จำนวน 1,341 ชุด 

               จากนั้นเวลา 13.30 น. นายไพศาล ได้เดินไปเป็นประธานมอบถุงยังชีพประทานให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 914 ชุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ตำบลกลางเวียงและตำบลขึ่ง เข้ารับประทานถุงยังชีพประทานของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดน่านต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ องค์ประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้