เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด

         พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลแม่สอด โดยวางแผนสุ่มตรวจสอบอาหารตามโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

        จุดแรกเริ่มไปตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว หลังจากมีข่าวนำอาหารเสียเป็นผลไม้ เข้าไปเพื่อเลี้ยงเด็กนักเรียนตามเมนูอาหารประจำวัน เมื่อไปตรวจสอบทางศูนย์การเรียนรู้ พบว่ามีกล้วยเสียแล้วจำนวนหลายลูก แต่ทางครูได้เก็บไว้ ยังไม่ได้ให้นักเรียนรับประทาน 

 

        ซึ่งนายเทอดเกียรติ ได้แสดงความเครียดทันทีเมื่อเป็นไปตามที่มีการแจ้งเบาะแสมา ซึ่งถามครูว่า "มีอาหารเสียเข้าไปได้อย่างไร ทั้งที่ได้กำชับ ให้เข้มงวดเรื่องอาหารกลางวันเด็กต้องมีคุณภาพ มีโภชนาการครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ" 

 

        จากนั้นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด ได้สั่งให้กองการศึกษา ย้ายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว และตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันที

 

         เวลาต่อมา นายเทอดเกียรติ ได้ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสลาม โดยกำชับเรื่องอาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็ก รวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียนวัดมณีด้วย

 

         หลังจากการตรวจตราโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเสร็จ นายเทอดเกียรติ ได้เรียกผู้อำนวยการกองคลัง , กองการศึกษา กองวิชาการ และส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และสั่งให้มีการลงโทษ และให้ทบทวนผู้ประกอบการที่รับจัดทำอาหารเลี้ยงเด็ก ที่มีปัญหา ซึ่งหากพบว่ามีปัญหาและไม่เป็นไปตามระเบียบ จะยกเลิกสัญญาว่าจ้างทันที

---*---