Kom Lifestyle

7ทริก "เข้าวัดวิถีใหม่" ของพระสงฆ์และชาวพุทธมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

7ทริก "เข้าวัดวิถีใหม่" ของพระสงฆ์และชาวพุทธมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

7ทริก "เข้าวัดวิถีใหม่" ของพระสงฆ์และชาวพุทธมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ยังน่าเป็นห่วง ควรจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของสายบุญในการทำกิจกรรมทางศาสนาดีไหม เพื่อความปลอดภัย

แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในภาวะที่บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน ตรงกันข้ามกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น แต่มีข่าวดีจำนวนผู้ป่วยหายกลับบ้านเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

การจมจ่อมอยู่กับโรคโควิด19 ทุกวันทำให้เกิดทุกข์ได้  เมื่อมีทุกข์ต้องหาทางดับทุกข์ และวัดยังคงเป็นศูนย์รวมที่สำคัญของชุมชน วิถีชีวิตของพระสงฆ์กับฆราวาส ที่หมุนเวียนกันและร่วมกันมาทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน

ซึ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด19 ในวัดพระสงฆ์ต้องปรับตัวในเรื่องข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด19ในวัด

 

วัดเป็นสถานที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต่อความเสี่ยงแพร่เชื้อได้ง่ายในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 วิถีใหม่ของพระสงฆ์และชาวพุทธจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีคำแนะนำดังนี้

1.ต้องฉันอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการฉันอาหารร่วมกันและใช้ภาชนะของตัวเอง

2.ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก ก่อนไปสัมผัสตา จมูก ปาก

3.ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากกุฏิ ทั้งในวัดและเมื่อออกนอกวัด

4.หมั่นทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งสิ่งของ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ไม้ตีระฆังกระบอกเซียมซี ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

6.ไม่ออกจากวัดโดยไม่จำเป็น ถ้าไปให้แจ้งเจ้าอาวาส

7.ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรม ใช้สถานที่โล่งลดความแออัด และเว้นระยะห่าง เช่น เว้นระยะห่างในการ นั่งสมาธิ การฟังการสวดพระอภิธรรมอย่างน้อย1-2เมตร

การเข้าวัดวิถีใหม่ แนวทางในการจัดการพระสงฆ์จึงต้องดูแลตนเองป้องกันตนเอง หากเป็นเรื่องในการให้ธรรมะแก่ฆราวาสอาจเลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นทางเลือก วิถีใหม่ของการสร้างสุขภาพในวัดทำได้ง่าย หากเราทุกคนร่วมมือกันและกันดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน ร่วมสร้างมิติของสุขภาพให้เกิดสุขภาวะที่ดี

D-M-H-T-Tคือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

ข้อมูล :กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

logoline