"อาหารฟาสต์ฟู้ด" เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว หรือทันเวลาพอดี (just in time) เพื่อพร้อมรับประทานได้ทันที

มีบทความที่นำผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอนมาเปิดเผย โดยนักวิจัย แบ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยครั้งกับเด็กที่ได้รับประทานอาหารปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ หรืออาหารที่ปรุงภายในครอบครัว พบว่า

ครอบครัวที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารจากวัตถุดิบสดใหม่ให้ลูกรับประทาน เด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้คะแนนจากการทดสอบระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อน ๆ ประมาณ 2 – 5 คะแนน และมักประสบปัญหาในการเรียน

สอดคล้องกับข้อมูลของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดส่งผลต่อความทรงจำและการเรียนรู้ เด็กวัยเรียนอยู่ในช่วงที่ร่างกายและระบบความคิดพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยม พวกเขาจะตื่นเต้นและจดจำกับสิ่งใหม่ๆ ที่พบในชีวิตตลอดเวลา แต่การที่เด็กในวัยนี้ได้รับสารอันตรายจากอาหารขยะเป็นจำนวนมากจะส่งผลเสียต่อระบบความคิดและระบบการจำของเด็กได้ ซึ่งนอกจากส่งผลต่อระบบสมองให้ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อเด็กในด้านของอารมณ์และสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

เฟรนฟราย (French Fries) น้ำมันที่ทอดเต็มไปด้วยไขมัน ซึ่ง จะทำให้สมองสูญเสียความทรงจำ ทำให้ความฉลาดของเด็กลดน้อยลงได้

ไก่ทอด ก็เหมือนกัน ใช้น้ำมันทอดไขมันมาก แล้วยังมีส่วนผสมของผงชูรสถ้าเด็ก ๆ รับประทานไก่ทอดเป็นประจำบ่อย ๆ ผงชูรสจะเป็นอันตรายต่อสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้าลง

อ้างอิง :