Kom Lifestyle

ส่อง 4อาชีพ "สายแพทย์ทางเลือก" ใหม่ที่มาแรง

ส่อง 4อาชีพ "สายแพทย์ทางเลือก" ใหม่ที่มาแรง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้ไว้ 4 อาชีพ "สายแพทย์ทางเลือก" ใหม่ที่มาแรง ไม่ต้องกังวลตกงาน แม้ผู้ที่ไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์ เพราะมีการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ในชั้นปีแรก

ตัวเลขมูลค่าของตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness) ล่าสุดในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ

 

สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยตื่นตัวและให้ ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่นควัน รวมถึงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ด้วยเหตุนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ว่าด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพ การบริโภคเพื่อเป็นยา รวมไปถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัย ก็ดูจะเป็นที่สนใจกันมากขึ้น จึงทำให้หลักสูตรหรือคณะวิชาเหล่านี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  เพื่ออาชีพที่มั่นคงขึ้นในอนาคต

สำหรับคนที่กำลังพุ่งเป้ามาทางสายนี้ ลองมาทำความรู้จักกันก่อนว่า ธุรกิจหรืออาชีพในสายเวลเนส (Wellness)เฉพาะสายแพทย์ทางเลือกนั้นมีอะไรที่น่าสนใจ และต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง

สายแพทย์ทางเลือก

ตลาดที่ต้องการผู้เรียนจบทางด้าน สายแพทย์ทางเลือก  เช่นเจ้าของคลินิกการแพทย์แผนไทย เจ้าของธุรกิจยา และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เจ้าของธุรกิจมารดาหลังคลอด ผู้ประกอบการโรงงานผลิตสมุนไพร แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลของรัฐ แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลเอกชน

คลินิก หรือสถานประกอบการ นักวิจัยยาและผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร แม้มนุษย์จะเดินทางเข้าสู่ยุค AI แต่ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกก็จะยังคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) อาชีพหรือธุรกิจในสายนี้จึงจะเป็นที่ต้องการของตลาด 

สำหรับใครที่สนใจ อาชีพในแขนงนี้ หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ ลองศึกษาใน สาขาการแพทย์ แผนไทย (Thai Traditional Medicine: TM) ซึ่งจะสอนด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการ ป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร

รวมถึงวิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ แผนไทยและสามารถประยุกต์ความรู้กับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเรียนรู้การป้องกันโรค การเจ็บป่วยทางการแพทย์ และฝึกการตรวจวินิจฉัยโรค 

รวมถึง การเรียนรู้เทคนิคการทำยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผู้ที่ไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะมีการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ในชั้นปีแรก และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร และมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย

สำหรับคนที่สนใจสายอาชีพสายแพทย์ทางเลือกมาแรง ในประเทศไทยมีหลักสูตรที่เปิดสอนไม่กี่สถาบันการศึกษา อาทิภายใต้ชื่อหลักสูตร การแพทย์บูรณาการ หรือที่เรียกว่า การแพทย์ผสมผสาน เป็นการนำการปฏิบัติของการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย รวมถึง เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาผสานเข้าด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดในสาขาวิชาดังกล่าวเพียงไม่กี่แห่ง หนึ่งในนั้น คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เปิด วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine: CIM) ซึ่งเป็นวิทยาลัยลำดับต้น ๆ ที่ให้ความรู้ด้าน Wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างครบวงจร และเป็นที่เดียวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบูรณาการสุขภาพและความงาม 

รวมทั้ง ยังมีหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น ถือเป็นสถาบันที่ให้ความ รู้เกี่ยวกับวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้กับนักเรียนทุกสาขา ไม่ว่าจะจบสายไหนก็สามารถมาเรียนได้ เนื่องจากมีการปรับ พื้นฐานความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนทุกหลักสูตร

นอกจากนี้  ยังมี “หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป” ที่ต้องการ UpSkill ReSkill กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะ กับ Future Workforce การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์แผนไทย 

รวมถึงเรียน รู้พื้นฐานด้านธุรกิจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจหรือสายงานของตนเอง โดยเป็นหลักสูตรที่เรียนควบคู่ด้านเภสัชกรรมไทย และด้านเวชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามด้านที่เรียน

ที่มาข้อมูล : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้ไว้ "5 สารอาหาร" เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตัวช่วยให้ห่างไกลไวรัส

"ตะคริว"สัญญาณผิดปกติร่างกาย

"เหงื่อออกที่มือ" สัญญาณผิดปกติส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตอย่างไร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด