ข่าว

เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" ด้วยนวัตกรรม "ไพโรไลซิส"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความรู้จัก "ไพโรไลซิส" นวัตกรรมสุดล้ำ เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อรักษ์โลก

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เทคโนโลยี "ไพโรไลซิส" (Pyrolysis technologies) ที่เปลี่ยนแปลง ขยะพลาสติก ให้เป็น น้ำมันชีวภาพ ขั้นสูง (Advanced Bio-oil)

โดย คอร์สแอร์ กรุ๊ป (Corsair Group) บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฐานการดำเนินการอยู่ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์

 

"ไพโรไลซิส" คือโซลูชั่นใหม่เพื่อมาแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก มลพิษทางอากาศ และน้ำที่ทวีความรุนแรงและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" ด้วยนวัตกรรม "ไพโรไลซิส"

 

จากสถานการณ์ โควิด-19 ก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก คนทั่วโลกมีความจำเป็นและความต้องการซื้อหน้ากากอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันสุขภาพของตนเอง ส่งผลถึงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รายงานว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นถึง 60% โดยอัตราการผลิตพลาสติกรายปียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในประเทศไทยเองมีการสร้างขยะพลาสติกปีละกว่า 2,000 ล้านกิโลกรัม มีการนำไปรีไซเคิลเพียงแค่ไม่ถึง 10% ตลอดจนรายงานการผลิตขยะพลาสติกทั่วโลกมากกว่าถึง 370 ล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ขยะพลาสติกกว่า 12 พันล้านตัน จะทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" ด้วยนวัตกรรม "ไพโรไลซิส"

(เครื่องไพโรไลซิส)

การเปลี่ยนสภาพของ "ขยะพลาสติก" ให้กลับไปเป็น "น้ำมัน" ในรูปแบบของเหลว

- เริ่มจากกระบวนการลำเลียงขยะพลาสติกลงใน เครื่องนวัตกรรม ไพโรไลซิส (Pyrolysis Machine) ที่สามารถรองรับขยะพลาสติกได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก พลาสติกห่อหุ้ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้หลังจากถูกใช้งานมักถูกทิ้งใส่หลุมฝังกลบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล)

- จากนั้นเครื่องจะให้ความร้อนต่อขยะพลาสติกที่ถูกใส่ไปเพื่อให้เกิดควันและก๊าซ เป็น "ก๊าซไวไฟ" ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเผาแต่เป็นการใช้ความร้อนเพื่อย่อยสลาย ไม่เกิดไอพิษลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซไวไฟ ที่ได้ในขั้นตอนนี้จะถูกรวบรวม นำไปใช้เพื่อสร้างความร้อนในขั้นตอนการแปรสภาพขยะพลาสติก

- ส่วนควันที่เกิดขึ้นจะลอยผ่านระบบกลั่นและเปลี่ยนเป็นของเหลว ซึ่งพลังงานหรือน้ำมันชีวภาพ ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการนี้ 

- น้ำมันชีวภาพขั้นสูงบางส่วนที่ผลิตได้ยังหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิสได้อีกครั้ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอก

เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" ด้วยนวัตกรรม "ไพโรไลซิส"

โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันของคอร์สแอร์ มีเนื้อที่ 6,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิส ที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกที่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกำมะถันต่ำหรือนำมันชีวภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตราว 200,000 ลิตรต่อเดือน โดยโรงงานจะขยายเนื้อที่เพิ่มอีก 10,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้ได้มากกว่า 1,000,000 ลิตรต่อเดือนในปี พ.ศ 2565

ทั้งนี้ในอนาคตคอร์สแอร์จะผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของเครื่องจักรเหล่านี้ในตัวเอง เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานที่เพียงพอสำหรับป้อนภายในโรงงาน

เปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมันชีวภาพ" ด้วยนวัตกรรม "ไพโรไลซิส"

(ยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา)

"ทุกวันนี้ขยะพลาสติกทุกประเภทที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ทั้งในน้ำ อากาศ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อาหาร เราไม่สามารถหลีกเหลี่ยงปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติกได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของตัวเราเอง หรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกอีกด้วย เราในฐานะหน่วยงานภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกจากทั่วโลกที่มนุษย์ต่างสร้างขึ้นมาและไม่มีการทำลายตามกระบวนการที่เหมาะสม นับว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องประสบ คอร์สแอร์จึงให้ความสำคัญในส่วนนี้พร้อมเดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนพันธกิจของประเทศและของโลกเพื่อสร้างโลกที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอนาคตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น ๆ ไป"

นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ