คุณทัศนีย์   ยะจา  เจ้าของแบรนด์  "chaing mai Celadon"  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ OTOP   ดำเนินกิจเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดเชียงใหม่  คุณทัศนีย์  กล่าวว่า  หลังจากที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า  OTOP  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้า มีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในตลาดต่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึง จึงใช้เวลานี้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับตลาดหลังสถานการณ์โควิด19"