วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นเลิศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านและทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมาจวบจนปัจจุบัน  โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมทั้งส่วนราชการ ศาล อัยการ  ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน  นักศึกษา พ่อค้า  ประชาชน เข้าร่วมในพิธี

 

 

ภาพ/ข่าว   สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. ยโสธร