ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีนำพสกนิกร ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร อัยการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ วัดจองคําพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศุภกิจโกศล  นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องกรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา​ 08.30 น.เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย

อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธี นำข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อ.ส. พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ วางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารชานกะเลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน