วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) ที่บริเวณโบราณสถานสบลร่องขุย บ้านสันขะเจ๊าะ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการใน จ.พะเยา จิตอาสาพระราชทาน อปท.ตลอดจนประชาชนคนพะเยาในเขตพื้นที่ อ.เมืองพะเยา พร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

นายกมล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 13 ต.ค.นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ดังปฐมบรมราชการ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม“ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โดยจุดที่จะทำการพัฒนา ทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นโบราณสถานและเป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณลำน้ำอิงบริเวณที่ไหลผ่านโบราณสถานสบร่องขุยยังเต็มไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชน้ำอย่างหนาแน่น ทางสำนักงานโยธาธิการ จึงต้องพัฒนาเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านสะดวกและป้องกันการเน่าเหม็นของน้ำ และบริเวณปากทางเข้าโบราณสถานฯ บางจุดยังไม่เรียบร้อย ตลอดจนการดูแลเรื่องความสะอาดของบริเวณรอบๆ โบราณสถานสบร่องขุยจนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา