ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่11 ตุลาคม 2563 ที่วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา พ.อ.หญิง รัตนา ชวนไชยสิทธิ์ เป็นประธานจัดงานถวายผ้ากฐินเกื้อกูลพระพุทธศาสนา เพื่อถวายให้กับวัดที่ตกค้างยังไม่ได้รับกฐินจำนวน 183 วัด ใน 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

 

พ.อ.หญิง รัตนา กล่าวว่า งานกฐินในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่ม “คนค้นบุญ“ เพื่อดำรงรักษาพุทธประเพณีทอดกฐินไว้อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พุทธศาสนิกชนได้เป็นเจ้าภาพกฐินโดยสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้ผ้ากบินตามพุทธานุญาต และเป็นการสืบทอดพระพุทศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับบรรยากาศในวัดศรีโคมคำ พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างจังหวัดกว่า 1000 คน ต่างพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายผ้ากฐิน จนพื้นที่ภายในบริเวณพระวิหารแทบไม่มีที่ยืน หลังจากที่คณะเจ้าภาพกฐินมาถึงพร้อมเพรียงกันจัดมีการแห่องค์กฐินรอบพระวิหาร 1 รอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างขนเครื่องกฐิน ผ้าไตร พร้อมข้าวของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ต่อแถวยาวกว่ารอบครึ่งของพระวิหารต่างพร้อมใจโห่ต่อกันเป็นทอดๆ ยิ่งใหญ่และงดงามไม่แพ้กองกฐินใดๆ ที่เคยมีปรากฏในจังหวัดพะเยา หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทางศานาจึงมีการถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ 183 วัด ที่จัดองค์กฐินรออยู่รอบพระวิหาร เป็นอันเสร็จพิธี 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา