วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น 5 นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อ.นคร พงษ์น้อย ผอ.การอุทยานศิลปวัฬชฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เมืองพะเยา และอ.เจริญ มาบุตร จิตกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เปิดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม หรือวัดกลางกว๊านพะเยา ที่กำลังมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ว่าจะให้พัฒนาปรับปรุงหรือไม่ หรือ ปรับปรุงไปในทิศทางใด 

อ.เฉลิมชัย กล่าวในบางช่วงบางตอนของการประชุมว่า โครงการทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอาราม นั้น ภาพที่วาดออกมานั้นเป็นภาพในจินตนาการ เป็นเพียงแบบร่างคร่าวๆ ว่าถ้าสร้างได้ สร้างสำเร็จก็จะออกมาประมาณนี้ ยังไม่ใช่การตกลงว่าจะสร้างหรือต้องสร้างยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น 

อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า การสร้างวัดติโลกอาราม นั้นตนไม่ได้ให้งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนวัดร่องขุ่น แต่ตั้งใจจะฝากฝีไม้ลายมือให้มันยิ่งใหญ่ งดงาม ทรงคุณค่ายิ่งกว่าวัดร่องขุ่น ให้คนทั้งโลกจดจำด้วยการแต่งแต้มสีสันให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณีตลอดจนบรรยากาศของกว๊านพะเยา ไม่ใช่สีขาวโดดๆ แบบวัดร่องขุ่นอย่างแน่นอน “ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวาง ผมจะทำให้วัดติโลกอาราม ให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุ่น ให้โลกได้จดจำ ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไป “ อ.เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน อ.เจริญ กล่าวว่า ตนเองถูกขอตัวมาช่วยราชการที่ จ.พะเยา เพราะเป็นคนพะเยา ภาพที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของ อ.เฉลิมชัย ที่ต้องการให้วัดติโลกอาราม เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาในอดีต ให้สะท้อนภาพปัจจุบัน พร้อมสร้างแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำ ได้มาเที่ยวชม มาไหว้พระ มากิน และใช้เงินในพะเยา เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพะเยาดีขึ้น “หลังจากที่ออกแบบและเขียนภาพจำลองการสร้างวัดติโลกอารามเสร็จ ผมก็ต้องกลับไปทำงานที่กรมศิลปกรเหมือนเดิม ส่วนจะมีการสร้าง พัฒนาหรือปรับปรุงวัดติโลกอารามหรือไม่ เป็นเรื่องที่ชาวพะเยาจะเป็นคนเลือก ผมก็แค่มาทำตามหน้าที่ทางราชการและในฐานะคนพะเยาคนหนึ่งเท่านั้น“ อ.เจริญ กล่าว 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา