เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ลานกิจกรรม ห้างท๊อปมาร์เก็ต ชั้น 1 ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 ในวันที่ 17-26 กันยายน 2563 รวม 10 วัน 10 คืน

ทั้งนี้การจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันสารทไทย การทอดผ้าป่าแถวแห่งเดียวในโลก ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ของเกษตรกรการปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ตลอดจนนำสินค้า พืชผลทางการเกษตรมาร่วมจำหน่ายภายในงาน

โดยกิจกรรมการจัดแถลงข่าวมีการนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินการจัดผังการการจัดงานฯ และการชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานฯ เช่น การเตรียมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชร การจัดขบวนแห่ในช่วงพิธีเปิดงาน การจัดประกวดธิดากล้วยไข่ การเตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าแถว กวนกระยาสารทกระทะหลวง แนวทางการจัดงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์การจัดงาน แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิท-19 เป็นต้น

วิทยา จตุรภาค ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร