ผลจากการที่ทุ่มเททำงานหนักและพิสูจน์ฝีมือมานาน ทำให้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. มีมติเสนอให้ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.) คนใหม่ ด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนจากประสบการณ์การทำงานใน กบข. มานานกว่าสิบปีและมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับอินเตอร์ ว่าเป็นนักบริหารหญิงแกร่งและเป็นนักยุทธศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการคิดกลยุทธ์และการวางแผนงาน ริเริ่มโครงการใหม่ๆให้กับองค์กรจนประสบความสำเร็จหลากหลายโครงการ

 

 

เปิดปูมหญิงเก่ง"ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์" ฝีมือระดับสากล ว่าที่เลขาธิการ กบข.


         

ก่อนที่จะมาทำงานที่ กบข. เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บริหารระดับสูงหญิงฝีมือดีคนหนึ่งในวงการโฆษณา และยังเป็นนักเขียนหนังสือการตลาดและการสร้างแบรนด์ นักสื่อสารองค์กรด้วย อีกทั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ร่วมงานกับองค์กรระดับโลกอย่างธนาคารโลก OECD UN-PRI เป็นผู้ที่เปิดบทบาทเชื่อมโยงกับสถาบันเหล่านั้นและกองทุนบำนาญระดับโลกให้ กบข.  และยังมีผลงานในระดับสากล ทั้งเป็นผู้จัดและวิทยากรในเวทีระดับโลก อาทิ Global ARC, JP Morgan, MSCI และ Bloomberg เป็นต้น
         

ริเริ่มการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ ที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกด้านการลงทุนการบริหารจัดการกองทุนและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลเชิงนโยบาย ร่วมเป็นวิทยากรในหลายงาน อาทิ International Conference on Pensions & Investments Lesson learnt and challenges ahead, ASEAN Institutional Investors Forum และ GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum เป็นต้น
        

เชื่อว่าจากนี้ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ศรีกัญญา ว่าที่เลขาธิการ กบข.  คนใหม่ จะพาองค์กรสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน เพื่อให้สมาชิก กบข.ทุกท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด พร้อมนำกบข. เข้าสู่การเป็นกองทุนบำนาญไทยยุคใหม่ที่มีบทบาทสร้างความยั่งยืนและได้รับการชื่นชมจากเวทีนานาชาติมากขึ้นอีกต่อไป...