วันนี้ (1 กรากฎาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ปรากฏว่าสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาตั้งแต่ระดับอนุบาล – อุดมศึกษา ต่างก็มีการตื่นตัวและซักซ้อมทั้งการเรียน การสอน อาคารสถานที่ เช่นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้มีการเตรียม นักเรียน ผู้ปกครอง ออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีการเปิดเรียน จนกระทั่งเปิดเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิดตามวิถีทาง New Normal

นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ผอ. ร.ร.พะเยาพิทยาคม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้พยายามสื่อสารกับ นักเรีรยน ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ยังไม่เปิดการศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน เมื่อถึงเวลาจริงทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้น ถูกต้อง โดยนักเรียนคณะครู และจทน.ทุกคนที่จะผ่านเข้าโรงเรียนจะต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน QR Code หรือลงลายมือชื่อในสมุดกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนก่อนที่จะเข้าอาคารเรียน

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ในส่วนของการเรียนการสอนได้แบ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นเรียน เรียน จันทร์ พุธและศุกร์ ส่วน นักเรียนมัธยมปลาย เรียนอังคาร พฤหัส เสาร์ โดยแต่ละห้องแบ่งออกเป็นสองกลุ่มๆละ 20 คน จัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1 เมตร และมีการสอนออนไลน์เสริมในวิชาหลักๆสำหรับ นักเรียนที่หยุด ส่วนการรักษาระยะห่างในเวลารับประทานอาหารจะให้การเหลื่อมคาบเรียนห่างกัน 1 คาบหรือประมาณ 50 นาที ซึ่งจะลดจากแออัดยัดเยียดของ นักเรียนได้เป็นอย่างดีและโรงอาหารของโรงเรียนก็กว้างพอ จึงขอให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาให้โรงเรียนดูแลให้มั่นใจว่าทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างดีที่สุดตามมาตรฐานของทางราชการกำหนด

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จงพะเยา