ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานการตรวจสอบความพร้อมของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ก่อนเปิดแหล่งท่องเที่ยว โดยได้มีกำหนดการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และรวมถึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย พัฒนาชุมชนอำเภอปาย สาธารณสุขอำเภอปาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปายและอำเภอแม่แตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปายและอำเภอแม่แตง และรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมฯ ครั้งนี้

ทางด้านนายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง กล่าวว่าขอเชิญร่วมทดสอบความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (Test Readiness) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายใต้ "การท่องเที่ยววิถี ใหม่ ป้องกันโรคภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" (New Normal) โดยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว จองคิวผ่าน "QueQ Papplication" แสดงรหัสการจองต่อเจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบคัดกรอง COVID-19 สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดไข้ ลงทะเบียนเข้า (Check in) ใน "ไทยชนะ Application" หรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียน ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมชำระค่าบริการ เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) สวมหน้ากาก (Masked) ล้างมือบ่อยๆ (Wash hands)  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงทะเบียนออก (Check out) ทุกครั้ง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่วนนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย แจ้งมาว่าในห้วงวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2563 ทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จะได้เปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด แต่ขออุดหนุนค่าตะเกียงสำหรับส่องนำทางของชุมชนบ้านถ้ำลอด  ดังรายละเอียดดังนี้  ถ้ำน้ำลอด เปิดทดลองเข้าชม 28-30 มิถุนายน 63 บ่อน้ำแร่ไทรงาม น้ำตกซู่ซ่า น้ำตกแพมบกเปิดทดลองเข้าชม 26 -30 มิถุนายน 2563 ไม่เสียค่าธรรมเนียม และยังไม่อนุญาตให้ลงแช่น้ำแร่ และ เล่นน้ำตก แต่เข้าถ่ายรูป ได้ ทั้ง 3 แห่ง สำหรับการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะต้องรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง โดยรักษาระยะห่าง  จำกัดความหนาแน่นของนักเที่ยว สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า (หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ตรวจกับ รพ.สต.ใกล้พื้นที่ก่อน) มีการลงข้อมูล เข้า-ออกพื้นที่ ผ่าน App ไทยชนะ หรือ ลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 นี้จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกับจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมตามระเบียบต่อไป

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน