วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย

ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และบริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อการกุศล และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง

นายอนุทินกล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย ขอขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตกุศล ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อบริจาคและแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง ผ่าน “มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” (โครงการเทใจ) และองค์การเภสัชกรรม เช่น คนไร้บ้าน นักโทษรายใหม่ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ผู้ต้องขังเด็ก ผู้ต้องขังที่พิการหรือผู้สูงอายุ คนในชุมชนแออัด คนเก็บขยะ คนงานต่างด้าวตามชายแดน คนดูแลผู้ป่วยติดเตียง

และกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเหล่านี้ มีความตื่นตัวและเข้าถึงหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยลดความรุนแรงการระบาดระลอกต่อไป

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยผลิตโดยโรงงานอินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทเอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตขั้นต่ำวันละ 57,600 ชิ้น หรือ 1,497,600 ชิ้นต่อเดือน (26 วันทำงาน)

 

      รองนายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้น จากภาคเอกชน

             รองนายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้น จากภาคเอกชน  

รองนายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้น จากภาคเอกชน

 

รองนายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้น จากภาคเอกชน