จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดเทอมจากเดือน พ.ค. เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 พร้อมกันทั้งประเทศ โดยเริ่มมีการการถ่ายทอดสัญญาณ การเรียนออนไลน์ ผ่าน ช่องทีวีดิจิทัล 17 และเว็บไซต์ DLTV รวมถึงแอปพลิเคชั่น DLTV ในวันที่ 18 พ.ค.2563  รร.ห่างไกล บนพื้นที่สูงผู้ปกครองฐานะยากจน ไร้อุปกรณ์การเรียน ไร้ไฟฟ้า ไร้สัญญาณอินเตอร์เนต ไม่พร้อมต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แนะทำสื่อเรียนรู้แบบออฟไลน์ให้ครูสอนเด็กๆ ถึงหมู่บ้าน

วันนี้ 19 พ.ค.2563 นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดเผยว่า  การศึกษาในระบบออนไลน์ ยุคสถานการณ์โควิด19  ทางโรงเรียนล่องแพวิทยา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนบนพื้นที่สูง ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเตอร์เนต ราษฏรหรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจนอยู่ในพื้นที่ป่า ไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการใช้เรียนทางระบบออนไลน์และไม่สามารถดำเนินการเสาะหาได้  ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ห้องเรียนเคลื่อนที่ ในกิจกรรมโครงการชื่อ “ครูหลังม้า” โดยได้ส่งครูออกไปสอนเด็กนักเรียนโดยใช้มอเตอร์ไซด์ขับออกไปสอนเด็กนักเรียนตามหย่อมบ้านต่างๆ ในลักษณะคละชั้น เน้นวิชากลุ่มสาระหลัก  4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ  โดยการทำสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กชาวไทยภูเขา โดยใช้ครูที่มีอยู่ประมาณ 50 คน เดินทางสอนนักเรียน ร่วมกับ รุ่นพี่ในลักษณะพี่สอนน้องโดยนำรุ่นพี่มัธยมแต่ละหย่อมในหมู่บ้านเป็นครูพี่เลี้ยง ร่วมกับครูที่ออกไปสอน จะมีนักเรียนเฉลี่ยประมาณ 10 -15 คน

โดยชุดครูเคลื่อนที่เร็วจะสอน หมุนเวียนไปตามหย่อมบ้านต่างๆให้ได้เรียนครบทุกวิชา  อาทิตย์ละ 1 ครั้งหมุนเวียนไปตามวงรอบในแต่ละวิชา จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่การเรียนการสอนแบบปกติ และที่น่าเป็นห่วงนักเรียนของโรงเรียนล่องแพส่วนมากจะด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีการขยายเวลาการเปิดภาคเรียน ก็ส่งผลให้นักเรียนยากจนขาดแคลนอาหารและเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทางโรงเรียนล่องแพวิทยา คณะครู ได้จัดโครงการ " LONGPAE School Grab Food " เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง นมผงสำหรับเด็ก และของใช้จำเป็นให้นักเรียนด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้นักเรียนยากจนขาดแคลนอาหารและเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งถ้าเป็นปกติที่โรงเรียนเปิดเทอมได้ เด็กๆส่วนมากก็จะมาทานอาหารที่โรงเรียน ช่วงนี้ต้องใช้โครงการ LONGPAE School Grab Food ไปจนกว่า รร.จะสามารถเปิดเทอมได้ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ข่าวภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน