ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง  วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 การเรียนการสอนออนไลน์วันแรก โดยการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่ได้มีการจัดการเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

        ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยผ่านทางช่องทีวีดิจิทัล และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการ “เรียนออนไลน์” ด้วยเช่นกัน โดยเผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ครอบคลุมระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา

 

         สำหรับที่จังหวัดพัทลุงนั้นผู้ปกครอง ต่างตื่นตัววุ่นกันตั้งแต่เช้าโดยการจัดลูกๆระดับชั้นประถม มานั่งหน้าจอคอมพิเตอร์ พร้อมสอนให้เปิดเว็บเข้าดูการเรียนออนไลน์ และตารางการเรียนของแต่ละวัน อย่างเช่นคุณแม่นางนภาพร เนตรเกื้อกูล ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่มีความพร้อมในเรื่องอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิเตอร์ ก่อนออกไปทำงานต้องสอนลูกวัย 12 ขวบด.ช.ศิรเศรษฐ์ เนตรเกื้อกูล ชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ถึงวิธีการเข้าถึงเว็บที่จะเรียนทางออนไลน์ ในแต่ละวันเพื่อความของการเรียนในวันต่อไป

 

          ขณะเดียวกันผู้ปกครองนางสาววรรณา ณ พัทลุง ที่ต้องวุ่นกันตั้งแต่เช้าเหมือนกัน เพื่อเปิดโทรทัศน์ หาช่องแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ให้ตรงกับชั้นเรียนของ เด็กหญิงศุภาพัทธ์ ดรพล ชั้น ป.4 ให้หลานสาว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง  และค่อยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนทางระบบออนไลน์ ขณะที่ผู้ปกครองในสายชั้นเดียวกันต่างโทรศัพท์หากันเพื่อปรึกษากันต่างพบว่าผู้ปกครองและลูกๆมีการตื่นตัว ที่จะเรียนทางระบบออนไลน์  แต่ผู้ปกครองบางรายหนักใจ เนื่องจากไม่ได้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกๆไม่ตั้งใจเรียน

วสุ  ปัณณ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง