วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวฯ รายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเรียนรูปแบบใหม่ ของนักเรียน ในระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษา  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสื่อการเรียนการสอนในแบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19  ทางด้านคณะครูในทุกโรงเรียนของพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมแนะแนวทำความเข้าใจ กับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนถึงบ้าน เพื่ออธิบายสื่อการเรียนในแบบเทคโนโลยี

 

ทั้งนี้เด็กๆ ในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่ไม่มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  ก็ต้องมาจับกลุ่มกัน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นเพื่อนเรียนช่วงชั้นเดียวกัน 

 

โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรก เด็กๆ ต่างตื่นเต้น และยังไม่ค่อยเข้าใจ รวมถึงในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ เป็นพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระบบสัญญาณโทรคมนาคมจึงไม่ค่อยเสถียร การดาวน์โหลด หรือเปิดช่องสัญญาณ จึงยังต้องใช้เวลา กว่า 1 ชม. ถึงจะเชื่อมต่อสัญญาณ ประกอบกับ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม จึงต้องปล่อยให้เด็กๆ พึ่งครูแทน และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับเด็กๆ นั่นคือ เด็กๆ จะอยู่กับ ตา ยาย ที่ไม่รู้ถึงระบบเทคโนโลยี  ดังนั้นผู้ปกครองเด็กจึงจะยังไม่สามารถช่วยสอนเด็กๆได้ ในช่วงเวลานี้คุณครูในทุกโรงเรียนต่างก็พยามหาวิธีจะช่วยลูกศิษย์ตนเอง ในการจัดหาแบบเรียน และการแนะนำให้เด็กๆ จับกลุ่มมารวมเรียนกันที่บ้านเพื่อนที่มีคอมพิวเตอร์ มีโน้ตบุ๊ค ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้าน

ข่าว/ภาพ   สราวุฒิ บุญสร้าง /คนองศักดิ์ อังศิริ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา