พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2495) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


 

          ทรงเป็นที่รักและเคารพของชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องชาวประชานิเวศฯ 3 ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่เกือบ 50 ปี จากการอพยพข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก มาอยุ่อาศัยเป็นสวัสดิการของกองทัพบก ได้ขยายหมู่บ้านเติบโตขึ้นมาเป็นระยะ จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 1 หมื่นครัวเรือน จนกลายเป็นชุมชนที่มีความรักสามัคคีกันดียิ่ง
 

          ชาวชุมชนประชานิเวศน์ 3 ได้ยึดมั่นในความเป็น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเหนียวแน่น คนในชุมชนมีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกันอย่างดียิ่ง เมื่อเกิดทุกข์ภัยใดๆที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติไทย ชาวชุมชนประชานิเวศน์  3 จะออกมารวมตัวเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ ร่วมกันบริจาคเงินทองสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวไทยด้วยกัน
 

          หลังจากเกิดเหตุโรคระบาด ไวรัส โควิด-19 กระจายไปทั่วโลก ชาวชุมชนประชานิเวศน์ 3 ได้รวมตัวกันเพื่อป้องกันชุมชนอย่างเข้มแข็ง ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ให้เป็นชุมชนตัวอย่างที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรต่อคนในชุมชนและคนไทยทุกคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เป็นการเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์อย่างสูงยิ่ง

 

          ขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช แจกขาหมูตุ๋น 120 ขา

          ทิดเดช สุระเดช เสนสาย หนุ่มจังหวัดบึงกาฬ เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กในโรงแรมใหญ่ พร้อมคิดค้นสูตรขาหมูตุ๋นตามตำรับชาวจีนแต้จิ๋ว ใช้เครื่องเทศจากร้านง่วนสูนเช่น พริกไทยเม็ดตรามือ อบเชย โป๊ยกั๊ก หญ้าหอม ต้มเคี่ยวจนได้ขาหมูเนื้อนุ่ม หอมเครื่องยาจีนตามตำรับโบราณของชาวจีนแต้จิ๋ว จนได้รับการยอมรับของชาวประชานิเวศน์ 3

 

 

 

ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในใจประชานิเวศน์ 3 

 

 

          แต่เมื่อเกิดเหตุไวรัส โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้คนไทยอยู่บ้านเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัส โควิด-19 กระจายไปทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องชาวประชานิเวศน์ 3 ได้รับความลำบากในการหาอาหารมากิน เพราะกระทรวงสาธารณสุขห้ามขายอาหารให้ลูกค้านั่งกินในร้าน จะเป็นการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19
 

          ชาวชุมชนประชานิเวศน์ 3 ต้องออกมาหาซื้ออาหารปรุงสำเร็จไปกินกับข้าวที่หุ้งไว้ที่บ้าน ขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช จึงขายดีกว่าอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด เพราะขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช รสชาติอร่อยกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มได้ตลอดทั้งวัน เป็นขาหมูพะโล้สูตรชาวจีนแต้จิ๋วโบราณ รสชาติจึงอร่อยถูกปากคนไทย ที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วด้วยเหมือนกัน

 

 

ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในใจประชานิเวศน์ 3 

 

 

          ทิดเดช สั่งขาหมูสดจากโรงงานชำแหละ ซี.พี. มาตุ๋นทำขาหมูพะโล้ ผู้บริหารเครือ ซี.พี. จึงมาขอสนับสนุนให้ทิดเดช ตุ๋นขาหมูสูตรแต้จิ๋วซึ่งเป็นขาหมูพะโล้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นโต๊ะเสวย ณ วังสระปทุม จนได้รับสมญานามว่า ขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช
 

          คุณวุฒิชัย อรรถศาสตร์ศรี พระสหายร่วมชั้นเรียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นพระสหายใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมา 14 ปี ให้เกียรติเป็นประธานถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีราถ 
 

 

ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในใจประชานิเวศน์ 3 

 

 

 

 

          บริษัทเครืออาหาร ซี.พี. ให้การสนับสนุนมอบขาหมูสด 120 ขา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด มอบน้ำดื่มสิงห์ ให้ทิดเดชตุ๋นขาหมูเสวยเพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนชาวประชานิเวศน์ 3 และผู้ยากไร้ 1,000 คนโดยได้รับความกรุณาจากเทศกิจเทศบาลนครนนทบุรี เขตอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ มาช่วยจัดระเบียบเพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19
 

 

 

ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในใจประชานิเวศน์ 3 

 

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สนับสนุนนโยบาย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลนครนนทบุรี ช่วยให้พี่น้องชาวประชานิเวศน์ 3 มีอาหารกินในช่วงวิกฤติไวรัส โควิด-19 บรรเทาความทุกข์หิวโหยของคนไทยร่วมชาติ
 

          หลังจากนั้นทิดเดชและครอบครัว จะจำหน่าย ขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช ด้วยราคายุติธรรม ให้ชาวนนทบุรีได้อิ่มอร่อยกับขาหมูพะโล้สูตรแต้จิ๋วโบราณ พร้อมกับแถมน้ำดื่มสิงห์ 1 ขวด เมื่อลูกค้าซื้อขาหมูครบ 200 บาท “ขาหมูเสวย ขาหมูทิดเดช” อยู่ใกล้ตลาดสดประชานิเวศน์ 2  เขตเมืองนนทบุรี โทร.09-7163-1776 เปิดขายตั้งแต่ 16.00-20.00 น. ทุกวัน

 

 

ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในใจประชานิเวศน์ 3