หลังจากงานแถลงข่าว กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทาง และวิธีการป้องกัน สกัดการแพร่ระบาด  “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” หรือ African Horse Sickness (AHS) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

    สันนิษฐาน "ม้าลาย" ต้นตอของโรคระบาด

      จากการระดมสมอง สันนิษฐานว่า “ม้าลาย” เป็นต้นตอการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้เกิดการล้มตายของม้าอย่างเฉียบพลันเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือไปยังเจ้าของม้าลายทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เพื่อหยุดระงับการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

สันนิษฐาน "ม้าลาย" ต้นตอของโรคระบาด

1. กักบริเวณ และงดการเคลื่อนย้ายม้าลายออกนอกพื้นที่

2. ป้องกันไม่ให้มีพาหะ แมลงดูดเลือดอย่าง ริ้น เหลือบ เข้าไปกัดม้าลาย โดยติดตั้งมุ้งลวดขนาดเล็กที่สุด โดยความถี่ต้องไม่น้อยกว่า 32 ตาต่อนิ้ว ซึ่งทำให้เกิดการแพร่เชื้อ

3. สำหรับเจ้าของม้าลาย ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อขอรับการบริจาคมุ้งลวดกับทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ที่เบอร์ 02-710-3166 และที่เว็บไซต์ http://tefthailand.com/

      สันนิษฐาน "ม้าลาย" ต้นตอของโรคระบาด

    สันนิษฐาน "ม้าลาย" ต้นตอของโรคระบาด

     ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของม้าลายในการช่วยชีวิตม้าในประเทศ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 2 ข้ออย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาชีวิตของม้าทั่วประเทศไทย