เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้แอลกอฮอล์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ป้องกันตัวเองได้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

      เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจก ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รัลมอบแอลกอฮอล์จากกมลนัย ชัยเฉนียน

    โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในการส่งมอบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันก่อน

     พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและ อปพร. เร่งผลิตแอลกอฮอล์ ตอนนี้ได้รับมอบแอลกอฮอล์จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 ลิตร โดยส่งมอบในวันนี้จำนวน 5,000 ลิตร มียอดรวมแอลกอฮอล์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 50,000 ลิตร แต่ยังต้องการอีกจำนวนมาก เนื่องจากมีเป้าหมายจะแจกให้ครบ 2,066 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตรับไปแจกให้ถึงมือประชาชน รวมทั้งบุคลากรของกรุงเทพฯ

เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจก ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

    “ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นมา เราได้แจกจ่ายแอลกฮอล์ล้างมือให้ประชาชนแล้วกว่า 100,000 ครอบครัว โดยแอลกอฮอล์ล้างมือ 80 เปอร์เซ็นต์ขนาด 200-250 มิลลิลิตรที่แจกจ่ายนั้นสามารถใช้งานได้ประมาณ 30-40 วันต่อคน เมื่อแจกครบถ้วนแล้วจะช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯได้” พ่อเมืองกรุงเทพฯ เผย

      เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจก ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

     ด้าน รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ ให้ข้อมูลว่า มือเป็นส่วนที่นำไปสัมผัสและอาจได้รับเชื้อได้ง่ายที่สุด แอลกอฮอล์นี้ผลิตโดยสูตรองค์การอนามัยโลกซึ่งมีความเข้มข้นสามารถทำการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ในส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมีมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ และมีการจัดหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยทุกคนสวมก่อนเข้ารับการรักษา รวมถึงมีการคัดกรองเรื่องของข้อมูล เช่น การเดินทางไปยังต่างประเทศหรือไม่ หรือไปตามสถานที่พื้นที่เสี่ยงหรือไม่

เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจก ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

     นอกจากนี้เราได้จัดคลินิกรองรับคนไข้ที่มีลักษณะอาการสงสัย เช่น มีไข้ ไอ เราเรียกว่าคลินิกทางเดินหายใจ แยกต่างหากออกไปเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้กลุ่มนี้จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมถูกต้องไม่ไปปะปนกับคนไข้กลุ่มอื่น รวมถึงมีการจัดหอผู้ป่วยรองรับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 เราก็ให้การรักษาได้ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของของโควิด-19 และทราบว่าทางไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ไปยังพื้นที่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก