สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วและยังมีฝนบางพื้นที่อาจทำให้อาหารสัตว์ที่เราเก็บหรือเตรียมไว้อาจเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือการปนเปื้อนได้ ซึ่งควรพิจารณาอะไรได้บ้างมาดูกันครับโดยจะพูดถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูปและอาหารปรุงสดที่มักนิยมใช้กันบ่อย ๆ ในบ้านเรา

 

        อาหารสัตว์ปรุงสด อาจต้องดูเรื่องวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารต้องสด สะอาด มีโภชนาการที่เหมาะสม ครบถ้วนกับสัตว์เลี้ยงของเรา วิธีการปรุงรวมถึงเครื่องปรุงรสต่าง ๆเพี่อหลีกเลี่ยงโรคจากอาหารเช่น โรคไต จากความเค็มที่เราปรุงแต่งเข้าไป เป็นต้น รวมถึงการคำนึงถึงสภาพอากาศเอื้อให้เกิดอาหารเสีย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

       ดังนั้นการทำอาหารปรุงสดควรให้หมดเป็นมื้อ การทำอาหารปรุงสดควรปรึกษาสัตวแพทย์ของท่านหากสัตว์เลี้ยงของท่านมีภาวะแพ้อาหาร มีโรคประจำตัวอาหารสัตว์สำเร็จรูป อาจพบการเสื่อมคุณภาพหรือการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารพิษได้ โดยอาจมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพตั้งแต่แรกก็ได้ เช่นเชื้อรา แบคทีเรีย รวมถึงสารพิษต่าง ๆ 

        ลักษณะอาหารสัตว์ที่ดีควรพิจารณาดังนี้ ฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบถึงข้อมูลต่างๆที่สำคัญ เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ วันหมดอายุ เลขทะเบียนขออนุญาต เป็นต้น ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ฉีกขาด หรือร่องรอยสัตว์แทะ ลักษณะร้านค้ามีการจัดเก็บอาหารที่ดี ไม่ตากฝน แดด ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของคุณภาพอาหาร มีการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ และไม่แนะนำให้ซื้ออาหารสัตว์แบบแบ่งขาย เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพอาหารได้ รวมถึงการประมาณการใช้อาหารสัตว์ของเราให้เหมาะสมกับความต้องการ เช่นเราเลี้ยงสัตว์เป็นสุนัขพันธุ์เล็กตัวเดียวก็ไม่ควรซื้ออาหารแบบถุงใหญ่จนต้องกินได้เป็นเดือน ๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาหารเสื่อมคุณภาพดังที่กล่าวไว้ หากการเก็บรักษาไม่ดีพอ

         อย่าลืมเรื่องความสะอาดของภาชนะและการจัดเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เลี้ยง รวมถึงร่มเงาให้สัตว์ได้หลบในช่วงอากาศร้อนๆด้วยนะครับ เพราะบางครั้งภาชนะมักเป็นส่วนที่ถูกลืมหรือไม่ใส่ใจ จนเกิดเป็นปัญหาอาหารเป็นพิษได้

 

    สุดท้ายอย่าลืมปิดฝาให้สนิท ป้องกันมด แมลงสาบหรือหนูเข้ากินอาหาร เพราะนอกจากจะทำให้คุณภาพอาหารเสียไปแล้ว ยังทำให้เกิดโรคที่มีแมลงสาบและหนูเป็นพาหะด้วย เช่นโรคฉี่หนู เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ นะครับ น้ำก็เช่นกันต้องหมั่นเปลี่ยนหมั่นเก็บล้างนะครับ

       วันนี้หมอฝากเรื่องเล็กๆ ที่ใกล้ตัวไว้หน่อยนะครับ