มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย “เอิร์น” จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ พรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดอบรมการผลิตหน้ากากผ้าเย็บมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป ที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรม เมื่อวันก่อน

สอนผลิตหน้ากากผ้า-เจลล้างมือสร้างรายได้

“เอิร์น” จิรวรรณ

          “เอิร์น” จิรวรรณ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ จริงๆ แล้ว ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีโครงการจิตอาสาอยู่แล้ว โดยจะมีการส่งตัวแทนนักศึกษาและนักเรียนออกไปช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งในกรณีนี้ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยากที่จะช่วยเหลือในส่วนของแรงงานที่ตกงานอยู่ด้วย เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจการในหลายๆ อุตสาหกรรมเกิดปัญหาในเรื่องความคล่องตัว และมีแรงงานตกงานกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะให้การทำหน้ากากผ้าเป็นการสร้างรายได้ภายในครัวเรือน รวมถึงอยากจะรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็ยังมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางอาจารย์ และนักศึกษา ยังได้ร่วมกันผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย โดยจะนำหน้ากากผ้าจำนวน 3,000 ชิ้น และเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย จำนวน 1,500 ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน รวมถึงคนในพื้นที่ที่ขาดแคลนด้วย

สอนผลิตหน้ากากผ้า-เจลล้างมือสร้างรายได้

สอนผลิตหน้ากากผ้า-เจลล้างมือสร้างรายได้

          "การที่เราริเริ่มเอาวิทยากรมาสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่แรงงาน ถือว่าเป็นการฝึกวิชาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง โดยได้เว้นระยะห่างของโต๊ะต่างๆ ไว้เกิน 1 เมตร เพื่อให้ถูกสุขอนามัย และเรายังให้คุณครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมการอบรมด้วย เพื่อที่จะให้คุณครูและอาจารย์เหล่านี้ สามารถที่จะนำวิชาไปถ่ายทอดต่อให้แก่นักเรียน-นักศึกษาได้ เพื่ออย่างน้อยจะทำให้นักเรียน-นักศึกษา สามารถผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนได้เอง เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดหรือสภาวะแวดล้อมเป็นพิษอื่นๆ อีกในอนาคต จะทำให้ความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ลดลง” ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีกล่าว