คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ไลฟ์สไตล์

ติดอาวุธเพิ่มความรู้ช่างพันธุ์ R

24 มีนาคม 2563 - 07:00 น.
ไดกิ้น,ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย,บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด,บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์,ฟิกซ์ อิธ เซ็นเตอร์,เครื่องปรับอากาศ,ซ่อม,กระทรวงศึกษาธิการ
ไลฟ์สไตล์

Shares :
เปิดอ่าน 187 ครั้ง

รตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างบุคลากรคุณภาพโดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง


     บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศ “ไดกิ้น” ร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ยกระดับฝีมือนักศึกษาอาชีวะให้ได้มาตรฐานสากล 

 

บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ (กลาง) นำทีมติดอาวุธ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

      บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ไดกิ้นได้แสดงเจตจำนงเป็นพันธมิตรในฐานะเครือข่ายภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการให้ความรู้และพัฒนาฝีมือแบบบูรณาการ ซึ่งการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างบุคลากรคุณภาพโดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงจากช่างฝีมือคุณภาพของไดกิ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับฝีมือของ นักเรียน นักศึกษาให้พัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

    สำหรับโครงการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “ฟิกซ์ อิธ เซ็นเตอร์” (Fix it Center) จนได้รับการยอมรับจากประชาชน และเห็นถึงศักยภาพความสามารถ และความมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

   

    กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำแอพพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ซ่อม-สร้าง กับโครงการช่างพันธุ์ Rฯ จิตอาสา ผ่านการลงทะเบียน และนัดหมายจากแอพพลิเคชั่น โดยเบื้องต้นจะนำร่องทดลองใช้ระบบ และให้บริการในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฟรี จำนวน 1,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการทดลองระบบเพื่อแจ้งขอรับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับบริการระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม ที่ผ่านมา

    “ไดกิ้นให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะด้านระบบปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งแน่นอนว่าสามารถตอบโจทย์การต่อยอดในการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานต่อไปในอนาคต” บัณฑิต กล่าวปิดท้าย5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ