สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย เริ่มหาซื้อได้ยากและไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะประชาชนไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      นอกจากหน้ากากอนามัยที่เริ่มขาดแคลนแล้ว ยังมีแอลกอฮอล์ที่เริ่มหาซื้อได้ยาก ส่งผลให้กรมสรรพสามิตออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อกให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้ ภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบแอลกอฮอล์จาก กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

แนะวิธีป้องกัน "โควิด-19" เชื่อเข้าสู่ระยะที่3

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

     ผศ.นพ.กำธร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนก และกังวลว่าจะเข้าสู่ระยะที่ 3 คือการเริ่มระบาดเป็นวงกว้าง ไม่ทราบว่าใครติดจากใคร หรือแหล่งใดชัดเจน ซึ่งในเชิงวิชาการจะมีการยกระดับเข้าสู่ระยะที่ 3 อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าไม่รู้ระยะเวลาที่แน่นอนเท่านั้นเอง 

 

        แนะวิธีป้องกัน "โควิด-19" เชื่อเข้าสู่ระยะที่3

        ทีมแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันว่าเราจะเข้าระยะที่ 3 อย่างไร ให้ทุกคนปลอดภัย ด้วยการรณรงค์วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง คือ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยการใช้สบู่กับน้ำล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่มีผู้คนพลุกพล่านและอากาศไม่ถ่ายเท หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติที่เป็นความจริง ส่วนวิธีการใช้หน้ากากอนามัยนั้นใช้เมื่อเราป่วย หรือเมื่อเราต้องอยู่ในที่แออัด เช่น รถไฟฟ้า และสิ่งสำคัญคือการรักษาระยะห่างกับผู้อื่น เวลาไอ จาม จะต้องล้างมือให้สะอาด ไม่จับหน้า จับตา หรือขยี้ตา เพราะจะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย นี่เป็นวิธีที่สำคัญมากในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส

แนะวิธีป้องกัน "โควิด-19" เชื่อเข้าสู่ระยะที่3

      ซึ่งในนามทีมแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องขอขอบคุณไทยเบฟที่ได้นำแอลกอฮอล์มามอบให้คณะแพทย์ แอลกอฮอล์นี้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ เพราะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อค่อนข้างดี ขณะทุกสถานที่โดยเฉพาะสถานพยาบาลมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในจำนวนมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน แต่การได้รับมอบแอลกอฮอล์ในวันนี้ ก็จะช่วยเพิ่มการดูแลความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์และประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทราบว่าทางไทยเบฟก็ยังได้ทยอยมอบแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกด้วย