ตอกย้ำการเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิตและการสนับสนุนผลักดันนักออกแบบชาวไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ให้การสนับสนุน PARCO ศูนย์การค้าชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ในการคัดเลือกดีไซเนอร์ไทยและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการสุดพิเศษ “เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น”

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

 ปารีสา จาตนิลพันธุ์

         ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทลโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า เอเชียแฟชั่นคอลเลกชั่น คือ โครงการการที่ก่อตัวขึ้นโดยการสนับสนุนจาก Vantan Inc และ PARCO ในความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในเอเชีย ภายใต้โครงการ "เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น" มีพันธกิจเพื่อขยายตัวอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยการสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ชาวเอเชียให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นเอเชีย อาทิ Kaname Murakami บรรณาธิการ WWD Japan, Masaya Kubota จาก BEAMS, Daiki Nakane จาก TOKYO BASE STUDIOUS, Chihiro Sekine จาก Isetan Mitsukoshi, และ Fumiya Yoshinouchi แห่ง fashionsnap.com

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

เหล่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในโครงการเอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น

         ทั้งนี้ ปารีสา กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ สนับสนุนและผลักดันดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ให้มีเวทีนำเสนอผลงานดีไซน์ระดับนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเอเชียแฟชั่นคอลเลกชั่น ปี 2019 ที่ผ่านมา แบรนด์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น คือ แบรนด์ TITAT โดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ธีธัช ควรตระกูล กับผลงานสะท้อนถึงรากเหง้าความเป็นไทย เน้นการผสมผสานวัสดุแปลกใหม่เข้าไปในผ้าทอไทย ซึ่ง TITAT ไม่เพียงได้เข้าร่วมรันเวย์ระดับโลก ทั้ง เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น โตเกียวรันเวย์โชว์ และ เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น นิวยอร์กรันเวย์โชว์ เท่านั้น แต่ TITAT ยังได้รับเกียรติให้ร่วมโชว์ที่ประเทศไต้หวันอีกด้วย

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

ธีธัช ควรตระกูล
2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

แบรนด์ TITAT

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

ชาลิสา เอนกวรกุล

        “ในปีนี้ สยามพิวรรธน์ ได้คัดเลือกดีไซเนอร์รุ่นใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเอเชียแฟชั่นคอลเลกชั่น ได้แก่ แบรนด์ Chalisa โดยดีไซเนอร์สาว ชาลิสา เอนกวรกุล ผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ใน สาขาการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนานักออกแบบไทย จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม” ปารีสา กล่าว

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

แบรนด์ Chalisa

          สำหรับแบรนด์ Chalisa ได้ร่วมเป็นหนึ่งในแบรดน์แฟชั่นของเอเชียแฟชั่นคอลเลกชั่นในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ aNANA tih sayim by Nana Miyashita, ito by Taisho Takenaka/Kurumi Ito, และ KTOKA by Shiki Cara Kataoka ดีไซเนอร์จากเกาหลีใต้ ได้แก่ VEGAN TIGER by Yang Yoona ดีไซเนอร์จากไต้หวัน ได้แก่ SEANNUNG by Liao Shen Nung และ แบรนด์ Chalisa โดย ชาลิสา เอนกวรกุล จากประเทศไทย จะร่วมนำเสนอผลงานแฟชั่น ในงานระดับนานาประเทศถึงสองงาน ได้แก่ เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น โตเกียวรันเวย์โชว์ และ เอเชีย แฟชั่น คอลเลกชั่น นิวยอร์กรันเวย์โชว์

2 แบรนด์ไทยเจิดจรัสบนรันเวย์โลก

         นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ดีไซเนอร์ไทยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีโลกและได้รับการยอมรับจากวงการแฟชั่นโลกเป็นอย่างดี เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของสยามพิวรรธน์ ในการปั้น Local Heroes ให้เป็น Global Heroes อย่างต่อเนื่อง