มูลนิธิคุณ นำโดย ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธาน และ ธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ รองประธานฝ่ายบริหาร จัดงานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา” โดยนักร้องขวัญใจสาวๆ “ก้อง” สหรัถ สังคปรีชา, นักแสดงชื่อดัง “ป๋อ” ณัฐวุฒิ สกิดใจ, “หนุ่ม” ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน และเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงาน บริเวณลานกิจกรรมหลัก สยามสแควร์วัน บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม วันก่อน

สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถม

ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต

          ปรางค์ทิพย์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิคุณเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงจัดตั้ง “โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะระดับประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้แก่เยาวชนไทย โดยเริ่มจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งน้องๆ ในระดับประถมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายและเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้เป็นอย่างดีที่สุด โดยเราเลือกใช้ละครหุ่นเชิด พัพเพ็ต โชว์ เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แยกแยะ จดจำ พร้อมแฟชั่นโชว์ คิดส์ โชว์ โดยนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาดัดแปลง ผสมผสานวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นในไทย เพื่อรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่ยุค 5G ทางมูลนิธิคุณจึงได้จัดทำแอพพลิเคชันเกมตัวใหม่ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุก ควบคู่ไปกับความรู้ในการแยกขยะประเภทต่างๆ ด้วย

สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถม

"แหนม" รณเดช-“หนุ่ม” ภูวินทร์ภูวินทร์-"ก้อง" สหรัถ-"ป๋อ" ณัฐวุฒิ 

          “ก้อง” สหรัถ กล่าวว่า การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก และสามารถเริ่มต้นที่ตัวเองและคนในครอบครัวได้ทันที และเมื่อทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกจังหวัดร่วมมือกันใส่ใจและจัดการปัญหาขยะอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก็จะส่งผลให้บ้านเมืองสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต และช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้

สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถม

ละครหุ่นเชิด พัพเพ็ต โชว์ 

สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถม

มินิคอนเสิร์ตจากค่าย Flyway Entertainment

          ด้าน “ป๋อ” ณัฐวุฒิ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางมูลนิธิคุณจัดทำโครงการดีๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่หัดทำตามและสอนได้ง่ายกว่า ซึ่งลูกๆ ของผมอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้และจดจำพอดี ก็จะเริ่มสอนให้รู้จักแยกขยะภายในบ้าน เมื่อออกไปข้างนอกเด็กจะสามารถคิดประมวลผลการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องในทันที เพื่อให้เขามีจิตสำนึกในการรักษ์โลกของเราต่อไป   

สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถม

การแสดง Flash Mob & Junk Stomp ชุดพิเศษ

          สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสาธารณะในการแยกขยะและปลูกฝังให้รู้จักการลดใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่จากกิจกรรม 3R โดยติดตามข่าวสารและกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง www.facebook.com/khunfoundation/ และทางอินสตาแกรม : @khunfoundation