กลุ่มผู้เชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Coronet) ร่วมมือกับ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Ambassador) จัดกิจกรรม “เลือดไม่แบ่งสี” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้มีแนวคิด “ดิ แอมบูแลนซ์ : อะ คอล ฟอร์ บลัด, อะ เคียวร์ ฟอร์ ไลฟ์” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถมาบริจาคโลหิตได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้มีการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และสเต็มเซลล์ที่ปัจจุบันขาดแคลนและมีความต้องการอย่างเร่งด่วนไม่แพ้โลหิต ที่สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3 เมื่อวันก่อน
 

"จุฬาฯ–มธ."จัดกิจกรรม"เลือดไม่แบ่งสี"

ยืนยันหนักแน่น “เลือดไม่แบ่งสี”

         กิจกรรมครั้งนี้จึงใช้รถพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกถึง “ความเร่งด่วน” ของการรับบริจาคต่างๆ ภายในงาน โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากมายมาช่วยสร้างสีสัน อาทิ ประธานเชียร์และแม่ทัพเชียร์, ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาฯ คทากร, ดรัมเมเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ซียู ซิงกิ้ง คอนเทสต์, ทียู โฟล์กซอง, จุฬาคิวท์บอย, ทียูเซ็กซีบอย, ลูกหว้า พิจิกา, O-PAVEE, อ้าย ศรัลชนา, แพนเธอร์ Pantherist, ก้าวหน้าและเทอร์โบ, บูม กฤตภัค, หญิง Methane, ไอซ์ พาดี้ และ ดุจดาว รวมถึง วง Serious Bacon และ วง Hi-U

"จุฬาฯ–มธ."จัดกิจกรรม"เลือดไม่แบ่งสี"

ประธานเชียร์และแม่ทัพเชียร์ หนึ่งในสีสันวันงาน 

         โดยงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้แนวคิด “MAKE A CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม” ที่สนามศุภชลาศัย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งนี้ สามารถซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com ในราคา 300 บาท และ 200 บาท หรือแอพพลิเคชัน เอไอเอส เพลย์ (AIS PLAY) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

"จุฬาฯ–มธ."จัดกิจกรรม"เลือดไม่แบ่งสี"

จุฬาฯ คทากร-ดรัมเมเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"จุฬาฯ–มธ."จัดกิจกรรม"เลือดไม่แบ่งสี"

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมใจบริจาคเลือด

"จุฬาฯ–มธ."จัดกิจกรรม"เลือดไม่แบ่งสี"