จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มมาจากโอกาสทางการศึกษาที่ดี กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดย ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษา 700,000 บาท ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการจัดกิจกรรม “2019 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รันนิ่ง โปรแกรม เบทเทอร์ เชนจ์ เบทเทอร์ ชานซ์ เปลี่ยนอีกขั้น เพื่อฉันที่ดีกว่า" โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ฐากร ปิยะพันธ์ -พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

          ฐากร กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่ผ่านมาริเริ่มกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมหลายรูปแบบ เช่น การซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ การปลูกป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา รวมถึงกลุ่มคนวัยทำงานผ่านกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง 

ส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มอบของขวัญให้น้องๆ 

ส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เด็กๆ มีความสุข

          "ช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มองเห็นว่าเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอาจได้รับการช่วยเหลือหรือกำลังใจไม่มากเท่าพื้นที่อื่นๆ บริษัทจึงจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่น้องๆ เยาวชน โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนขายเสื้อ พาวเวอร์ ออฟ กิฟวิ่ง ได้เงินสนับสนุนรวม 400,000 บาท และทำกิจกรรมต่อเนื่องอีกในปี 2560 ได้เงินสนับสนุนรวม 200,000 บาท ต่อมาปี 2561 จัดกิจกรรมฟัน รัน สำหรับพนักงาน ระดมทุนได้เงินสนับสนุน 500,000 บาท และล่าสุดในปี 2562 จัดกิจกรรม กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รันนิ่ง โปรแกรม เบทเทอร์ เชนจ์ เบทเทอร์ ชานซ์ เปลี่ยนอีกขั้น เพื่อฉันที่ดีกว่า ชวนเพื่อนพนักงานของเราร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เงิน 700,000 บาท โดยตลอดระยะเวลา 4 ปี กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สามารถระดมทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการสานฝันทางการศึกษา” บอสใหญ่ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผย

ส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เด็กๆ มีความสุข

ส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ฐากร ปิยะพันธ์ -พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

          ด้าน พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมและการศึกษาสำหรับเยาวชน สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้จัดขึ้นพร้อมกับงานวันเด็ก ซึ่งเด็กๆ และผู้ปกครองก็มาร่วมงานกันมากมายและสนุกกับงานมาก สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนใต้เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ กิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายราย ซึ่งต้องขอขอบคุณกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ มาอย่างต่อเนื่อง