เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล บรรณาธิการอาวุโส สถานีข่าวเนชั่น ได้นำคณะมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ และเครือข่ายเฟรนด์ลี่ดีไซน์ (Friendly Design = การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เข้าพบ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบริการขนส่งมวลชนทางอากาศให้พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการโดยสารเครื่องบินของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น เชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

 

 

 

คมนาคมจัดให้ทางลาดขึ้นเครื่องบินนำร่อง15สนามบิน

 

 

          รมช.คมนาคม ซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานทางอากาศ เช่น กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่รับผิดชอบดูแลสนามบินในต่างจังหวัด รวม 29 แห่ง รวมถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยสมายล์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นบนเครื่องบินและในสนามบิน ว่า จากการหารือถึงข้อเรียกร้องกรณีปัญหาการเดินทางโดยสารเครื่องบินนั้น เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ และกลุ่มผู้พิการได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่อง เพื่อให้กระทรวงคมนาคมประสานงาน พร้อมช่วยแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย


          (1) การจัดหาทางลาดขึ้นเครื่องบิน กรณีต้องเชื่อมต่อการเดินทางจากอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วยรถโดยสาร (Bus Gate) ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปสามารถใช้ร่วมได้ โดย รมช.คมนาคม ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน จัดหางบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการจัดหาดังกล่าว ตามลำดับความสำคัญ แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2563 วงเงินประมาณ 79.5 ล้านบาท นำร่องจำนวน 15 สนามบิน คือ พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, ตรัง, นครพนม, นราธิวาส, หัวหิน, แม่สอด, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, น่านนคร, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, ระนอง, แม่สอด จ.ตาก และแพร่

 

 

คมนาคมจัดให้ทางลาดขึ้นเครื่องบินนำร่อง15สนามบิน

 

 

          ส่วนปีงบประมาณ 2564 อีกจำนวน 8 สนามบิน ประกอบด้วย กระบี่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ชุมพร, สกลนคร และ เบตง จ.ยะลา


          (2) ขอให้จัดหาแผ่นพับทางลาด เพื่อเชื่อมระหว่างรอยต่อของสะพานเทียบเครื่องบิน (งวงช้าง) ไปยังตัวเครื่องบิน โดยได้สั่งการให้จัดหาให้ครบทุกสนามบินที่นายถาวรกำกับดูแลทั้ง 29 แห่ง

          (3) ขอให้จัดรถเข็นขนาดเล็ก หรือเคบินวีลแชร์ เพื่อให้สามารถเข็นรถเข็นนำผู้โดยสารที่เดินไม่ได้ ไปตามทางเดินระหว่างเก้าอี้ผู้โดยสารได้โดยสะดวก และปลอดภัย


          นอกจากนี้ เครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ และกลุ่มผู้พิการ ยังได้ขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยประสานไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการเก็บภาษีกรณีดัดแปลงรถให้มีลิฟต์สำหรับขึ้น-ลง พร้อมทั้งขอให้มีรถแท็กซี่วีลแชร์ หรือรถรับจ้างสาธารณะที่สามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น หรือวีลแชร์ได้ รวมถึงห้องน้ำบริเวณสนามบิน ต้องจัดทำให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกด้วย

 

 

คมนาคมจัดให้ทางลาดขึ้นเครื่องบินนำร่อง15สนามบิน

 


          “เฟรนด์ลีดี่ไซน์ หรืออารยสถาปัตย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมโลกยุคใหม่ เพราะปัจจุบัน ได้มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับไปดำเนินการ ซึ่งผมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลรับไปดำเนินการ และรายงานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง” นายถาวรกล่าว


          เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย ให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็น ร่วมกันนำพาประเทศไทยเข้าสู่เส้นทางเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในเวทีโลกได้อย่างสง่างามครับ

 

 

คมนาคมจัดให้ทางลาดขึ้นเครื่องบินนำร่อง15สนามบิน