กลุ่มมิตรผลจัดงานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” หนังสือเล่มแรกที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวแรงบันดาลใจในชีวิตของ อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญในแต่ละช่วงเวลาของนายอิสระในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้นำภาคเอกชนที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการนำทีมฝ่าวิกฤติการณ์ต่างๆ 

"ฟ้าลิขิต:คมคิดอิสระ"เผยแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต

กันต์ฤทัย-อิสระ-เมษา-กวิน ว่องกุศลกิจ

          จนไปถึงวิธีการในการบริหารงานการพัฒนาองค์กรในเวลาที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเพื่อส่วนรวม มุ่งสร้างและพัฒนาคน รวมไปถึงแง่มุมในการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยงานเปิดตัวจัดขึ้นที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อวันก่อน

"ฟ้าลิขิต:คมคิดอิสระ"เผยแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต

           ภายในงานอบอุ่นไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ อาสา สารสิน, นพ.ประเวศ วะสี, พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร, สุนทร ว่องกุศลกิจ, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์, วิชัย อัศรัสกร รวมถึงคนสำคัญในครอบครัวที่มาร่วมให้กำลังใจอย่าง กวิน-เมษา และกันต์ฤทัย ว่องกุศลกิจ โดยได้ร่วมฟังการพูดคุยบนเวทีพร้อมถ่ายทอดถึงแนวคิด หลักคิดหลายๆ ข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างน่าสนใจ 

"ฟ้าลิขิต:คมคิดอิสระ"เผยแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต

อิสระ ว่องกุศลกิจ เซ็นหนังสือให้เป็นที่ระลึกแก่คนที่มาร่วมงาน

          อิสระ ว่องกุศลกิจ เผยว่า การรับฟังและมองอย่างเป็นกลางเป็นสิ่งสำคัญ เสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง ถ้าเรามองอะไรเพียงด้านเดียวจะไม่สามารถลดความขัดแย้งลงได้ต้องมองให้รอบด้าน และทุกอย่างบนโลกนี้สามารถเรียนรู้ได้หมด ไม่รู้ ไม่ใช่ความผิด ถือเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ แต่จะผิดมหันต์หากรู้ไม่จริง สำคัญว่ารู้อะไรต้องรู้จริง และอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ คนส่วนมากไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เพราะไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ บางครั้งต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 

       “Whatever you do, Follow through ขอให้ทุกท่านทำทุกอย่างให้เต็มที่และไปให้สุดทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ฟ้าลิขิตชีวิตเราอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่เราต้องลิขิตชีวิตของเราเองด้วย"

"ฟ้าลิขิต:คมคิดอิสระ"เผยแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต

          วิชัย อัศรัสกร-สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ร่วมพูดคุยบนเวที

    "ฟ้าลิขิต:คมคิดอิสระ"เผยแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต

          ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากการจัดจำหน่ายหนังสือในครั้งนี้ นำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิไฉ่ฟ้า ว่องกุศลกิจ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ รวมถึงส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนโครงการไปแล้วมากกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ

       สำหรับท่านที่สนใจหนังสือ “ฟ้าลิขิต : คมคิดอิสระ” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2794-1433 หรือ 0-2794-1575 หนังสือจำหน่ายราคาเล่มละ 300 บาท และสามารถนำใบเสร็จเพื่อไปยื่นลดหย่อนภาษีได้