ปีใหม่ 2563 เป็นปีที่ข่าวคราวการถดถอยทางเศรษฐกิจมาแรง ทำเอาเราทุกคนต่างหวาดผวา ตื่นกลัวกันไปไม่น้อย ไม่ว่าจะอย่างไร สำหรับชาวรากหญ้า ชาชินกับคำเตือนเหล่านี้มาปีแล้วปีเล่าอยู่แล้ว ได้แต่ต้องให้ชีวิตเราเดินหน้า ฟันฝ่าความยากลำบากไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งใคร พร้อมกันนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เพราะต้นทุนในการดำรงชีวิตไม่เพียงต้องมีเงินเท่านั้น สุขภาพที่แข็งแรงก็เป็นต้นทุนพื้นฐานที่สุดที่สามารถต่อชีวิตคนเราด้วยเช่นกัน

 

 

          สุขภาพจะดีได้ ต้องเลือกกินอาหารให้เป็น เลือกทำงานและพักผ่อนให้เป็น เลือกเคร่งเครียดกับผ่อนคลายให้เป็น เลือกออกกำลังกายให้เป็น เลือกปล่อยจิตวางใจให้เป็นสุขให้เป็น เลือกอยู่กับโลกส่วนตัวและโลกทางสังคมให้เป็น เลือกปรับสมดุลร่างกายให้เป็น


          คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เป็นมลพิษอย่างหนึ่งที่รุกเข้าสู่ร่างกายเราได้ทุกเมื่อ การที่เราสามารถมีชีวิตท่ามกลางมลพิษเช่นนี้ได้ ก็เพราะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง เมื่อไรที่ภูมิต้านทานอ่อนแอลง มลพิษที่อยู่รอบตัวก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยร่างกายก็จะระดมสรรพกำลังมาต่อต้านทันที ร่างกายจึงมีพลังต้านทานด้วยตัวเองอยู่แล้ว บางโรคอาจไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำ แต่แน่นอนบางโรคร้ายแรงเกินกว่าร่างกายจะรับไหว ก็ต้องอาศัยยา ผ่าตัด ฝังเข็ม มาช่วย ดังนั้น พอเราเกิดอาการเจ็บป่วย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ทบทวนดูว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร กินอาหารไม่ถูกต้องหรือเปล่า เครียดกดดันมากผ่อนคลายน้อยหรือเปล่า ทำงานมากพักผ่อนน้อยหรือเปล่า ออกกำลังกายน้อยหรือเปล่า กินมากหรือน้อยไปหรือเปล่า เป็นต้น เมื่อหาสาเหตุเจอก็แก้จากสาเหตุนั้นๆดู ไม่หายค่อยไปหาหมอ ไม่ใช่เป็นอะไรนิดหน่อยก็หาหมอ ฝากชีวิตไว้กับหมอ หรือซื้อยามากินเองเลย ชีวิตพวกเราในปัจจุบัน ดื่มกินอาหารที่ปนเปื้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ทุกวัน ทุกอาชีพ ทุกธุรกิจทุกล้วนตั้งอยู่บนผลกำไรทางธุรกิจ เลี้ยงสัตว์ด้วยการใช้สารเร่ง ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันสัตว์ป่วย แช่สารกันเน่าเสียเร็ว ใช้ปุ๋ยเร่ง ยาฆ่าแมลงในนาข้าว พืชผักผลไม้ สารตกค้างเหล่านี้เข้าในตัวท่านที่เลี่ยงไม่ได้ยังไม่พออีกหรือ ทำไมต้องรีบเร่งไปหายามากิน ใช้อาหารเสริมมาใส่เข้าไปในร่างกายให้เป็นภาระอีก ทุกคนสูดเอามลพิษในอากาศทุกวินาที ร่างกายเราเหลือจะรับอยู่แล้ว สิ่งไหนเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ที่เลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นเช่น ไม่กินแล้วจะกินอะไร ไม่หายใจก็ไม่ได้ แต่ก็พยายามหาสิ่งที่เลือกได้ไม่ใช่หรือ
          การทำงานที่แข็งแรงของอวัยวะทั้งห้า คือ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด และไต เป็นส่วนสำคัญให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง แต่กระบวนการดำรงชีวิตแต่ละระยะของคนเราต้องมีสิ่งที่ทำให้อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ เสียความสมดุล อ่อนแอและเสื่อมลง ทำให้เกิดเจ็บป่วยในอวัยวะที่ต่างกัน ดังนั้น ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรง หรือฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยได้รวดเร็ว ปรับความสมดุลให้กับอวัยวะเหล่านี้แข็งแรงและทำงานเข้าขา สมดุลกัน จะต้องมีการเรียนรู้ให้สามารถนำมาใช้กับร่างกายของแต่ละคนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เรียนรู้ลักษณะพิเศษของแต่ละอวัยวะ เรียนรู้การพึ่งพาเกี่ยวข้องกัน ส่งผลกระทบต่อกันของอวัยวะเหล่านั้น