เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่อย่างสดใส วันนี้ ดร.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ไพ่ยิบซี มีคำพยากรณ์มาฝากเป็นอย่างเช่นเคยเพื่อมอบเป็นความปรารถนาดีต้อนรับปีใหม่

 

         ...สำหรับปีใหม่นี้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปี 2563 นี้ ถือเป็นปีพิเศษ ตรุษจีนมาเร็ว และมีเดือน 4 จีน 2หน จัดเป็นปีแกจื้อ ปีชวดธาตุทอง 60 ปี มีหนึ่งครั้ง ก้านฟ้าของปีจัดเป็นธาตุทอง ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าประจำปี มีพระนามว่าโหล่วปี้โหล่วเถียว สำหรับผู้ที่จะตั้งโต๊ะไหว้ ไฉ่ซิ๊งเอี้ย ให้ตั้งโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ไฉ่ซิ้งเอี้ยเสด็จผ่าน

 

           โดยเริ่มไหว้ในยามแรกของปี คือ 23.00-01.00 น. เป็นยามชวด ถือว่าดีที่สุดสำหรับทุกปีนักษัตร ยกเว้นคนปีมะเมีย อาจเลี่ยงไปไหว้หรือขอพร ช่วง 03.00 น. เป็นต้นไป ครับผม จัดของบูชา ประกอบด้วย ป้ายชื่อหรือองค์ไฉ่ซิ๊งเอี้ย เทียนแดง 1 คู่ น้ำเปล่า น้ำชา 5 ที่ อี๊แดง หรือสาคูแดง เจฉ่าย 5 ชนิดฟองเต้าหู้, วุ้นเส้น, เห็ดหูหนูดำ หรือเห็ดหอม, เห็ดหูหนูขาว และดอกไม้จีน บางท่าน มีผลไม้ และเพ้า ชุดกระดาษ และกระดาษเงินกระดาษทอง และของตามกำลังศรัทธา ถึงฤกษ์แล้วจุดธูปเทียน สวด “โอมชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา” 9 จบ ขออัญเชิญ เทพเจ้าโชคลาภเสด็จประทับที่บ้าน ขอประทานพรให้สมาชิกในครอบครัว รุ่งเรือง ราบรื่น รวย ร่มเย็น ตลอดปี  และสำหรับปี 2563 นี้มีดาวเก้ายุค และดาวเหินที่ส่องชะตาของแต่ละปีนักษัตร มีการเปลี่ยนแปลง จากการโคจรของดวงดาวที่ส่องชะตาแต่ละปีนักษัตร 

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ทีเกิดปีชวด 
              ในงานประจำ และราชการ มีผู้ใหญ่ส่งเสริม จากดาวขุนพล (เจี้ยงแช) เดือนดีคือเมษายน พฤษภาคม สิงหาคม เดือนที่ต้องระวังสุขภาพ คดีความเป็นพิเศษคือเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ยังต้องระวังมีดบาด ของมีคม มีโอกาสควรฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ย ที่วัดมังกรกมลาวาส วัดโพธิ์แมน หรือวัดที่มีองค์ไท้ส่วยประทับอยู่ และขอพรเทพกวนอู เพื่อรับพลังบวกจากดาวขุนพล ที่ศาลเจ้ากวนอู และบริจาคโลงศพ เติมน้ำมันตะเกียง ควรจัดวางของมงคล คือรูปปั้นวัว หรือก้อนทอง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโต๊ะ หรือห้องทำงาน ปีนี้สีน้ำเงิน ม่วง เขียว เป็นสีมงคล และเลข 18, 24, 56 นำโชคดีมาให้

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีฉลู
          มีดาวเทียนอิดกุ้ยนั้ง, ดาวส่วยฮะดาว, ไท้เอี้ยง เป็นดาวมงคล ส่องชะตาผู้ชายเด่นกว่าผู้หญิง วิศวกร เครื่องจักร ขนส่ง พลังงาน ก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นเดือนเด่นมีช่องงานงานธุรกิจใหม่ ส่วนดาวร้ายที่ส่องชะตาคือดาวฮ่วยขี่, ดาวอิมซัวะ, ดาวมิ้งอัว ส่งผลให้เป็นไข้ไม่สบาย ระวังโรคภัยเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิง เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคมต้องระวังสุขภาพ และบริวารเป็นพิเศษ มีโอกาสขอพรเทพไท้เอี้ยง (พระอาทิตย์) วิหารไท้เอี้ยง วัดเล่งเน่ยยี่ และไหว้เจ้าพ่อกวนอู การเดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมงคล และควรจัดวางกิเลน 1 คู่ หันหาทิศตะวันตก สวมใส่สีฟ้า, ครีม, เหลือง เป็นมงคล เลข 26, 15, 46 เป็นเลขมงคล

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้เกิดปีขาล
          มีดาวเอี๊ยะเบ้ (ม้าปีกทอง) ดาวเทียนโต้ว (เทพโภคา) เป็นดาวมงคล ส่งผลให้เป็นปีที่ได้เดินทางและรับประทานอาหารอร่อยๆ บ่อยมาก การทำงานขนส่ง เดินทาง การท่องเที่ยวโดดเด่น เดือนมิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน มีโชคดี ส่วนดาวร้ายคือดาวซั่งมึ้ง, ดาวตี่ซั่ง, ดาวโกวซิ้ง ส่งผลให้เดือนพฤษภาคม สิงหาคม ต้องระวังปัญหาครอบครัว สมาชิกในบ้าน การออกจากบ้านโยกย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ควรไหว้ทีกงหรือเทพสวรรค์ เป็นเสาสูงตั้งอยู่ในศาลเจ้า และไหว้แป๊ะกงหรือเจ้าที่ที่มูลนิธิเทียนฟ้า และไต้ฮงกง การจัดวางรูปปั้นหมู หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้และสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง, เขียว, น้ำตาล เป็นมงคล เลขนำโชคคือ 29, 45, 88 การเดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีเถาะ
          มีดาวไท่อิม (พระจันทร์), ดาวอั้งล้วง (นกสีแดง) เป็นดาวมงคลส่องชะตา ผู้หญิงมีชะตาที่โดดเด่นกว่าผู้ชาย และมีโอกาสในงานมาก ที่โสดมีโอกาสเจอคู่ งานบริการ บันเทิง ของสวยงามก้าวหน้า รุ่งเรือง เดือนกรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน เป็นเดือนที่ชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสดีดีในชีวิต ส่วนดาวร้ายคือดาวเกาซิ่ง, ดาวกวงเซาะ, ดาวซาเฮ่ง ต้องระวังสุขภาพ การเจ็บป่วยกะทันหัน และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเดือนมีนาคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน ปีนี้มีดาวร้ายมากและเป็นหนึ่งในปีชงร่วม (ปีเฮ่ง) ควรฝากดวงชะตาที่วัดมังกรฯ หรือวัดที่มีองค์ไท้ส่วยประทับอยู่ และขอพรไท่อิม (จันทราเทพ) จัดตั้งไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ และสวมใส่สีเทา, ม่วง, น้ำเงิน เป็นมงคล เลขนำโชค คือ 24, 26, 92 เดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีโชค

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีมะโรง
          มีดาวมงคล 3 ดวงเด่นส่องชะตา ดาวก๊กอิ่น (ตราตั้ง) ดาวซาไท้ (ก้าว 3 ขั้น) ดาวฮั้วก่าย (แสงสว่าง) ส่งผลให้เดือนสิงหาคม กันยายน ธันวาคม เป็นเดือนที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ มีโอกาสแสดงฝีมือ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัญหาจะแก้ไขได้ด้วยไหวพริบปัญญาของตนเอง ปีนี้ดาวร้ายที่ส่อง ชะตา คือ ดาวกัวฮู้, ดาวโหงวกุ้ย, ดาวเพ้าซิ๊ง ส่งผลกระทบสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และต้องระวังอันธพาล หรือคนกลั่นแกล้ง มีโอกาสไหว้ปุ่นเถ้ากง และ แชเล้งเอี้ย หรือเทพเจ้ามังกรเขียว วัดทิพยวารี เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดวางรูปปั้นไก่ หันหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่โต๊ะทำงาน หรือที่อยู่อาศัย สีแดง, เหลือง, ฟ้า และเลข 58, 59, 52 เป็นมงคล

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง
          ปีนี้พ้นปะทะชน พ้นปีชงมีดาวมงคล 1 ดวง ดาวง้วยเต๊ก ดาวคุณธรรม ส่งผลดีในเรื่องงาน ธุรกิจ แต่ยังมีดาวร้าย คือ ดาวร้าย ดาวซี้ฮี้, ดาวเซี่ยวฮ่อ, ดาวเทียนซัว ส่งผลให้มีการสูญเสียทรัพย์สิน และปัญหาระบบทางเดินหายใจ หลอดลม เดือนที่เด่นเรื่องงานและการลงทุนคือเดือนพฤษภาคม สิงหาคม กันยายน เดือนที่ต้องระวังพิเศษคือเดือนกุมภาพันธ์ พฤศจิกายควรสักการะเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เสริมความสัมพันธ์ ไหว้เทพอุ้มสม หรือเซียนฮั๊วฮะ วัดทิพยวารี บ้านหม้อ จัดวางของมงคล ปีนี้คือคางคกคาบเหรียญ หันหาทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีมงคลคือ แดง, ทอง, ครีม, ม่วง มีเลข 69, 78, 39 เป็นเลขมงคล เดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก มีโชค

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย 
          ปีนี้ปะทะชน ถือเป็นปีชง โดยเฉพาะรอบอายุ 66 ปี หลีกเลี่ยงการตอกเสาเข็ม เปิดหน้าดินในทิศเหนือและทิศใต้ของที่ดิน ต้องใช้ดาวมงคลของปีขาลและปีจอ คือดาวแบ๊เอี้ย หมายความถึงเคลื่อนไหวหรือเดินทางก่อเกิดทรัพย์ แต่มีดาวร้ายสำคัญ คือ ดาวส่วยพั่ว, ดาวไต้ฮ่อ ดาวลั้งกัว คือการสูญเสียใหญ่และต้องระวังอุบัติเหตุ รวมถึงคนคิดกลั่นแกล้ง ควรฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ยที่วัดมังกรฯ และทำบุญซื้อโลงศพ จัดตั้งปี่เซี้ยะ หันหาทิศตะวันตกเฉียงใต้ การเดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องแต่งกายสีทอง, เหลือง, เขียวอ่อน เป็นมงคล เลข 26, 45, 36 เป็นเลขนำโชค

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีมะแม 
          ปีนี้แม้จะเป็นปีคู่ศัตรูแต่มีดาวมงคล 3 ดวง โดดเด่นมากๆ คือดาวจี่มุ้ยแชกุน, ดาวเล๊งเต๊ก, ดาวเง็กตึ้ง ส่งผลให้มีผู้ใหญ่ส่งเสริม บริวารสนับสนุน มีโอกาสได้บ้าน ที่อยู่อาศัย ลงทุนธุรกิจที่ดิน อสังหาฯ ธุรกิจขนส่ง โดดเด่น รุ่งเรือง ดาวร้าย เรียงหน้ากระดานมา 4 ดวง ดาวส่วยซัวะ, ดาวลักไห่, ดาวเทียนแอะ, ดาวเป่าป่าย ต้องระมัดระวังสุขภาพ ซ่อมรถซ่อมบ้าน และของหายเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเดือน เมษายน ตุลาคม และกรกฎาคม ควรฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ย และขอพรจี้มุ้ยแชกุน (ป้ายอักษรจารึกพระนาม หน้าพระประธาน) วัดเล่งเน่ยยี่ ไหว้ไช่ซิ่งเอี๊ยะ ขอพรเรื่องการเงิน จัดวางม้ามีอาน 1 ตัว หันหน้าหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สีมงคลที่ควรตกแต่งร่างกายคือ น้ำเงิน ฟ้า ทอง ครีม น้ำตาล มีเลข 15, 25, 45 เป็นเลขนำโชค

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีวอก 
           ปีนี้มีดาวมงคล 1ดวงส่องชะตา ดาวมงคล คือดาวลกฮึง แต่มีพลังมากพิเศษ และเป็นสามสมพงษ์ (ซำฮะ) กับปีชวด และมะโรง มีคนอุปถัมภ์ และเกื้อกูล จะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆ มีโอกาสแสดงความสามารถ มีช่องทางธุรกิจ งานดารา นักแสดง ค้าขายอุปโภคบริโภค ธุรกิจเครือข่าย ก้าวหน้ารุ่งเรือง เดือนเมษายน พฤษภาคม และธันวาคม ชะตาโดดเด่นเป็นพิเศษ ดาวร้าย 4 ดวง ดาวแป๊ะโฮ่ว, ดาวป่วยจี้, ดาวปวยเนี้ยม, ดาวไต้ซัว ต้องระมัดระวังอารมณ์และระวังเจ็บป่วยไม่สบายจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์เลี้ยงอาจเจ็บป่วยไม่สบายจากคนปีวอก เดือนกุมภาพันธ์ สิงหาคม พฤศจิกายน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหาโอกาสไหว้เจ้าพ่อเสือ ที่เสาชิงช้า ตั่วเหลาเอี้ย เฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี่ และไหว้เทพวานร (เห้งเจีย) ที่ศาลเจ้าเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว และจัดวางรูปปั้นมังกร หันหาทิศตะวันตกเฉียงใต้ สีมงคลคือ ฟ้า เขียวอ่อน ทอง น้ำเงิน มีเลข 28, 92, 62 เป็นเลขนำโชค

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีระกา
          ปีนี้ถือะป็นปีผั่ว แต่มีดาวมงคลพลังแรงกล้าถึง 3 ดวง คือดาวดาวเทียนเต๊ก, ดาวฮกแช, ดาวเทียนฮี้ โชควาสนา และฟ้ายินดี เด่นเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภเป็นพิเศษ ธุรกิจบันเทิง ขนส่ง งานต่างประเทศเด่น เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน มีโชคดี และมีโอกาสดีในงาน เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม มีโอกาสดีเรื่องความรัก แต่ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อน เพราะเรื่องหัวใจ ความสัมพันธ์ และเรื่องเอกสารสัญญาต้องระวังเป็นพิเศษ จากดาวร้าย 3 ดวง ที่ส่องชะตา คือดาวฮำตี้, ดาวท้อฮวย, ดาวก้วงจิ, ดาวพีมั้ว ต้องระวังคำพูด การกระทำก่อให้เกิดความเข้าผิด และให้รอบคอบเรื่องเอกสารสัญญา ควรหาโอกาสฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ย ที่วัดมังกรฯ และไหว้พระประธานสามองค์ (ซำปอฮุดโจ๊ว) จัดวางของฮก ลก ซิ่ว หันหาทิศตะวันออกเฉียงใต้ การเดินทางทิศตะวะนออกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศมงคล สีมงคลคือ สีน้ำเงิน ฟ้า เหลือง ม่วง เลขนำโชค คือ 52, 57, 59

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีจอ
          แม้ไม่ปะทะชน แต่มีดาวมงคลดวงเดียว ถือเป็นดาวมงคลรอง ที่ส่งผลดีเรื่องการแก้ปัญหา ไหวพริบปฏิภาณ คือดาวเทียนโก้ย (ฟ้าคลี่คลาย) ทำให้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในที่สุด ทั้งจากการแก้ปัญหา และจากสถานการณ์ต่างๆ ช่วยส่งเสริม โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ธุรกิจงาน นักคิด นักเขียน โปรแกรมเมอร์ ดีไซเนอร์ นักออกแบบ เด่นเป็นพิเศษ แต่ดาวเทียนเก้า, ดาวเตี่ยวแชะ, ดาวฟู้ติ้ม, ดาวกัวซัวะ ในเดือนเมษายน ตุลาคม ต้องระวังความสัมพันธ์กับผู้คน และระวังสัตว์เลี้ยงทำร้าย หรือไม่สบาย มีโอกาสไหว้ ขอพรเจ้าพ่อเสือและตั่วเหล่าเอี้ย และขอพรองค์หม่าโจ้ว ที่ล้ง 1919 คลองสาน ให้ธุรกิจ ชีวิตราบรื่น ของมงคลที่ควรจัดหาไว้ในบ้านและโต๊ะทำงาน คือ ปลาหลีฮื้อ หรือปลาคาร์พ กระโดดเหนือคลื่น จัดวางหันหน้าหาทิศตะวันตกเฉียงใต้ การสวมเครื่องแต่งกายสีทอง ขาว ครีม เทา และเดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ เป็นมงคล เลข 68, 89, 38 เป็นมงคล

'ดร.คฑา ชินบัญชร' พยากรณ์ดวงปี 2563

ผู้ที่เกิดปีกุน
         มีดาวบุ้นเชียง (การศึกษา) และดาวอั้งล้วง (นกวิเศษสีแดง) ส่องชีวิต ส่งผลดีเรื่องการเรียน การแข่งขัน การหาวิชาความรู้ใหม่ๆ มีช่องทางงานธุรกิจใหม่ เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นและมีประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีความก้าวหน้า และโดดเด่นเรื่องความรัก เสน่ห์แรงเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นปี เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ได้รับผิดชอบงาน เจอผู้คนใหม่ๆ เดือนกรกฎาคม ธันวาคม มีผู้ใหญ่ส่งเสริม ควรหาโอกาสเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ดาวร้าย 3 ดวง คือดาวแป่ฮี้, ดาวบ่วงซิ้ง, ดาวเม็กอ้วก ต้องระวังเจ็บป่วย ทางเดินอาหาร ผิวหนัง สายตา และความสัมพันธ์ ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม เป็นพิเศษ การไหว้เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ้าแม่หม่าโจ้ว ล้ง1919 และองค์ฮั่วท้อเซี่ยนซือ บริจาคเงินห้องยา และขอพรดาวบุ๋น บุ้นเชียงตี่กุน เป็นมงคลอย่างยิ่ง การจัดวางกวาง 1 คู่ หันหน้าหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และสวมเครื่องแต่งกาย สีฟ้า เทา ทอง น้ำตาล เป็นมงคล เลข 26, 46, 56 เป็นเลขนำโชค