ด้วยพระปณิธานที่มุ่งมั่นของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาโดยตลอด ซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิงในเรือนจำทัณฑสถานต่างๆ 

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ร้านกาแฟ Inspire by Princess

           รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขัง โดยปัจจุบันโครงการกำลังใจฯ ได้เปิดดำเนินโครงการในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงไปแล้ว 19 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดได้เปิดดำเนินโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เป็นแห่งที่ 20 ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกาลังใจในพระดำริฯ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดสุโขทัยร่วมรับเสด็จ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันก่อน

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

          นอกจากพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของโครงการกำลังใจฯ แล้ว ยังทรงห่วงใยในเรื่องการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ เนื่องจากบริษัทหน่วยงานหรือห้างร้านต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่ให้โอกาสผู้ที่พ้นโทษเข้าทำงานมากนัก ทำให้เกิดความยากลำบากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้พ้นโทษและมีโอกาสสูงที่จะกลับไปกระทำผิดซ้ำ โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย จึงมีการดำเนินการฝึกวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ การดูดวง การเพ้นท์เสื้อ การสกรีนเสื้อ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ การถักโครเชต์ และ การประดิษฐ์พวงกุญแจด้วยผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ Inspire by Princess ที่มีผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพเป็นบาริสต้าเองด้วย โดยมีบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เข้ามาสนับสนุนฝึกอบรมวิชาชีพบาริสต้าและการบริหารร้านกาแฟให้แก่ผู้ต้องขังรวมทั้งคิดค้นเมนูเครื่องดื่ม “กาแฟกำลังใจ” ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ซึ่งเป็นเมนูที่ดื่มง่าย รสชาติละมุนและเข้มข้นในแก้วเดียวกัน รวมถึงยังได้รับโอกาสดีจากบริษัทโตโยต้า สุโขทัย ในการจัดท ำโครงการฝึกวิชาชีพเพื่อผลิตรถพลังงานไฟฟ้า ขนาด 2 ที่นั่ง 4 ที่นั่ง และ 6 ที่นั่ง ซึ่งรถดังกล่าวนำไปใช้เป็นรถนำเที่ยวในท้องถิ่น รถรับส่งพนักงานในบริษัท รถในขบวนแห่งานต่างๆ รถเช่าในอุทยาน ฯลฯ และทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 300 บาท และบริษัทโตโยต้า สุโขทัย รับผู้ต้องขังที่มีความสามารถและประพฤติดีเป็นพนักงานเมื่อพ้นโทษอีกด้วย

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

การเพ้นท์เสื้อ

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

งานฝีมือช่างปั้น

 

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ทอดพระเนตรโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

          ขณะเดียวกันโครงการกาลังใจในพระดำริฯ ก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ต้องขัง โดยได้ดำเนินงานโครงการ “พัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะลีลาธรรม” โยคะลีลาธรรม สุขกายสบายจิต พิชิตโรคา และจัดมุมสุขภาพขึ้นในแดนพยาบาลเพื่อรักษาดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยเบื้องต้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในจิตใจและร่างกายภายนอกอย่างแท้จริง ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ทอดพระเนตรฮอลล์ ออฟ เฟม

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ร้านอินสปายคาร์แคร์​​​​​​​

เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้ต้องขังร่วมพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะลีลาธรรม

          ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตร ฮอลล์ ออฟ เฟม ที่เล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ และเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จากนั้นเสด็จเยี่ยมชม ร้านอินสปายคาร์แคร์ ที่ให้บริการโดยผู้ต้องขัง ซึ่งมีทั้งลูกค้าประจำและทั้งขาจรวนเวียนมาใช้บริการกันทุกวัน ต่อมาได้เสด็จเข้าไปในแดนหญิงเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิง ซึ่งภายในได้ดำเนินการจัดทำมุมปลูกกฎหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือคดีต่างๆ จากนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวิชาชีพต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผู้ต้องขังสามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลใจหรือต้องไปสมัครงานที่บริษัทต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกมากนัก