ปีใหม่เวียนมาอีกครั้งแล้วแก่ชราไปอีก 1 ปีตั้งแต่ปลายปี 2562 มา ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการปิดโรงงานปิดกิจการลดสาขาของธนาคารปลดคนงาน คำเตือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศถดถอยกว่าปีที่ผ่านๆ มาให้เตรียมตัวรับมาภาวะฝืดเคืองนี้เป็นข่าวต้อนรับปี 2563 ที่ไม่ดีเอาเสียเลย

 

 

          ผู้เขียนเปิดกิจการเองเล็กๆ ยังกระทบไปครึ่งต่อครึ่ง นักศึกษาแพทย์จีนทยอยจบออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเมื่องานโรงพยาบาลไม่พอรองรับก็ต้องหันมาเปิดคลินิกเอง ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดมีมากขึ้น รวมไปถึงแพทย์ฝังเข็มของแผนปัจจุบันก็มีการบริการฝังเข็มในคลินิกเองโรงพยาบาลทุกแห่งทุกระดับชั้นตั้งแต่โรงพยาบาลเล็กถึงโรงพยาบาลใหญ่จากในกรุงเทพฯ กระจายไปทุกจังหวัด อำเภอ การแข่งขันจึงค่อนข้างสูง บวกเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงานมากจึงส่งผลโดยตรงต่ออาชีพที่กำลังทำอยู่


          แต่ก็ยังอุ่นใจและกราบขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านที่ยังเหนียวแน่นไปอุดหนุนรับบริการกับคลินิกไพรเวชอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณคุณหนูดีอย่างสูงที่ให้เกียรติกล่าวถึงที่เคยไปรักษาที่ไพรเวชทำให้แฟนคลับของคุณหนูดีไปรับการรักษาที่คลินิกไพรเวชเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ


          ตั้งแต่เปิดคลินิกมาความตั้งใจของเราคือ “ถือผู้ป่วยเป็นคน ถืออาการโรคเป็นครู” ถือผู้ป่วยเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักร เพราะคนมีกายแล้วยังมีชีวิตจิตใจเมื่อป่วยกายย่อมเกี่ยวพันถึงจิตใจด้วย เราจึงไม่เพียงสามารถเป็นที่พึ่งของโรคทางกายเท่านั้น ยังต้องสามารถเป็นที่พึ่งในโรคทางใจด้วย ความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยจึงเป็นคุณธรรมประจำใจของทีมงานเรา และคนที่มีร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกส่วนออกมาในการวิเคราะห์โรคของแต่ละคน ไม่แยกคนออกจากสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศ อาหารการกิน ไม่แยกออกจากความสัมพันธ์ในสังคมโดยรวม และสังคมในครอบครัว ในที่ทำงานไม่แยกออกจากวิถีชีวิต เป็นต้น
          ส่วนการถืออาการโรคเป็นครูก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยเจ็บป่วยทรมานอยู่ต้องให้ผู้ป่วยเล่าให้หมด หมอมีหน้าที่รับฟังแล้วกลั่นกรองวินิจฉัยแล้วจึงนำไปสู่การรักษาด้วยการฝังเข็มทุยหนากินยาเมื่อผ่านการรักษาแล้วผลที่ได้รับเป็นอย่างไรต้องรับฟังจากคนไข้ ไม่ใช่หมอคิดว่าจะเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นไม่ฟังคนไข้เลยคนไข้เป็นคนกินยาเป็นผู้รับการรักษาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น หมอไปรู้สึกแทนเขาไม่ได้ต้องฟังคนไข้แล้วนำมาสรุปเป็นประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป


          สำหรับคนไข้เองพอมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นควรหาสาเหตุจากตัวเองก่อนว่าเกิดจากอะไรจากอาหารการกินการนอนการพักผ่อนความเครียดกังวลหรืออกกำลังกายน้อยหรือเปล่าเมื่อรู้ว่ามาจากอะไรลองแก้จากสาเหตุนั้นก่อนไม่หายค่อยหาหมออย่าลืมว่าร่างกายเรา ลำพังกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพัดสูดเอามลพิษเข้าไปก็เพียงพอที่ร่างกายจะรับไหวแล้ว ยังเอายาเข้าไปให้เป็นภาระร่างกายโดยไม่จำเป็นอีก


          ปีใหม่ 2563 อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งฟันฝ่าพิษเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี้ไปให้ได้ อย่าลืม อุดหนุนไพรเวชสาขาตลิ่งชัน ด้วยนะคะ ติดต่อได้ที่ 09-4636-6195 หรือเว็บไซต์ไพรเวชคลินิกค่ะ