วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ถือเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” รวมทั้งรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันดินโลก” จาก 4,000 กว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมจัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก" นิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย”

ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย

         โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี อภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ, ดร.สนใจ หะวานนท์ และศิลปินเอเอฟ “โฟกัส” กิตติคุณ คำเพราะ, “พลอยใส” ธัญลักษณ์ โชคธนเดช ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย

 สุพัตรา จิราธิวัฒน์ นำชมนิทรรศการ

         สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารแห่งกลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า กลุ่มเซ็นทรัล ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นภายใต้รูปแบบของการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า จากพสุธาสู่นภาลัย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และ ป่า รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในนิทรรศการได้รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย

อรรถพล เจริญชันษา-ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ร่วมชมเวิร์กช็อปดีไอวายจากธรรมชาติ

ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย

         โดยทาง “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “กรมป่าไม้” ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดแจก “ต้นไม้ยืนต้นหายาก” ได้แก่ คูน, พะยูง, ยางนา, เหลืองเชียงราย, ทองอุไร และ พิลังกาสา รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น กลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมร่วมเวิร์กช็อปในกิจกรรม ดี ไอ วาย จากวัสดุธรรมชาติจากชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า, กิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ “กระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล” โดยกลุ่มชาวบ้านคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้คนกรุงร่วมดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรักในต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กรุ่นใหม่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชนรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ ไม่ทำลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และร่วมเขียนการ์ดทำดีเพื่อพ่อ ชมนิทรรศการเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเช็กอินจุดแลนด์มาร์คต่างๆ

ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย

เซเลบริตี้ร่วมกิจกรรมทำกระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล