สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ยแมวเหมียว” นำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ และตุ๊กตาแมวของสะสมส่วนพระองค์มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย โดยมี ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสด็จด้วย ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

    กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

    ในการนี้  ทรงกดปุ่มรูปแมวเปิดนิทรรศการ ทรงลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ จากนั้นเสด็จเข้าร้านภูฟ้าผสมผสาน ทรงอุ้มคุณใบตองแมวทรงเลี้ยงที่วังสระปทุมเพื่อฉายพระรูปเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยความสนพระทัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์- เกตุวลี นภาศัพท์ -วัลลิยา ปังศรีวงศ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

ของสะสมส่วนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

ผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์

     สำหรับไฮไลท์ภายในนิทรรศการ นอกจากเรื่องราวความน่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับแมวแล้ว ยังมีภาพวาดฝีพระหัตถ์แมว 1 ตัว และแมว 9 ตัว พร้อมด้วยขบวนรถ โดยมีข้อความลายพระหัตถ์แมวไม่อยู่หนูระเริง 555 ผู้ใหญ่ทั้ง 9 แห่งดอยตุงนักปราบหนู และหยุดก่อนมีขบวนเสด็จ เก็บแมวเดี๋ยวรถทับ ซึ่งร้านภูฟ้าผสมผสานได้จัดทำสินค้าประกอบนิทรรศการที่เชิญภาพการ์ตูนแมวฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำเป็นเสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ สมุด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ จำหน่ายในโอกาสนี้ด้วย

      กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

กตนา อัสสรัตน์-พัชรดา ซอโสตถิกุล และ วิภาดา โทณวณิก

    ร้านภูฟ้าผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริอันเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

สมฤดี อมาตยกุล- ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี- สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร-พัชรดา ซอโสตถิกุล และ เกล็ดดาว พานิชสมัย

  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าผสมผสานขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้าเพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้าจัดแสดงนิทรรศการผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสนันสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ  

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "แมวเอ๋ยแมวเหมียว"

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน และ วิศิษฏ์ ลิ้มประนะ

     สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ที่ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน