เมื่อลมหนาวพัดมา...กลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 11 สถาบัน รวมถึงพันธมิตรผู้ประกอบการต่างๆ จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” โดยมี รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำทีมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว 

      "สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

เหล่านักศึกษาสิงห์อาสาพร้อมแจกเสื้อกันหนาว

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

น้องๆ บนดอยมากันแต่เช้า

    พร้อมกันนี้ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ยังร่วมกับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ และนักเรียนกว่า 300 คนที่โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันก่อน

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นำทีมมอบเสื้อกันหนาว 

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

       รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นการเริ่มภารกิจสิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวของปีนี้ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมากว่า 30 ปีแล้ว เพราะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ช่วงฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวเย็นมาก หลายคนยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว เมื่อสำรวจพื้นที่เป้าหมายแล้วกลุ่มสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาจาก 11 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เป็นต้น จะเข้าไปส่งมอบเสื้อกันหนาว ด้วยเชื่อว่าเสื้อกันหนาวสามารถช่วยให้ชาวบ้านอบอุ่นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างสะดวก ปีนี้ตั้งเป้าจะแจกจ่ายให้ได้ 50,000 ตัว

      "สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

ลงพื้นที่ตรวจโรค และแนะนำการดูแลสุขภาพ

     “อีกหนึ่งภารกิจที่เราให้ความสำคัญทุกครั้งและทำอย่างต่อเนื่องคือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ เพราะมูลนิธิต้องการมีส่วนช่วยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวบ้านตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งทีมแพทย์อาสานั้นบางท่านอายุกว่า 80 ปี แต่ยังคงทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักโรคภัย ไม่เจ็บป่วย รู้วิธีดูแลตัวเอง การที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่ดี แข็งแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต” รังสฤษดิ์ กล่าว

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

การแสดงชนเผ่า

       สำหรับพื้นที่ที่กลุ่มสิงห์อาสาเข้าไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านแสนใจ หมู่บ้านห้วยส้าน และหมู่บ้านแสนใจพัฒนา แต่ละหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุและคนพิการ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ชาวบ้านจะประสบภัยหนาวอย่างมากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาว

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

ช่วยกันซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำ

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

อาหารพร้อมเสิร์ฟ

    โดยบรรยากาศการมอบเสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน เต็มไปด้วยรอยยิ้มปริ่มสุข นอกจากนี้ยังมีการจัดอาหารและน้ำดื่มมาให้ทุกคนได้อิ่มท้อง ขณะที่ในส่วนของนักศึกษาจิตอาสายังได้ช่วยกันซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำ ห้องสมุดของโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น นักศึกษาที่เป็นชนเผ่าช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยเป็นล่ามแปลภาษาเพื่อการตรวจรักษาโรคที่ถูกต้อง กิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียง และสอนภาษาอังกฤษ

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

"สิงห์อาสา" ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

   ทั้งนี้ เป้าหมายครั้งต่อไปเหล่าสิงห์อาสาจะเดินทางพร้อมด้วยทีมแพทย์เคลื่อนที่ไปมอบเสื้อกันหนาว และตรวจโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย และน่าน