มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 120 องค์กร รวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อจัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019” จัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าสำหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย (Home Care and Rehabilitation) ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล (Friendly Design) เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

 

 

          ตั้งเป้าขยายโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและผู้รักสุขภาพในเวทีโลก ขยายตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ตามเป้าหมาย เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป (Left No One Behind)

 

 

 

ยกระดับ จัดเต็ม  มหกรรมอารยสถาปัตย์ปีที่ 4

 


          อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในงานปีนี้ กระทรวงได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล โดยการจัดแสดงรถพิพิธภัณฑ์ Friendly Design ซึ่งมีการออกแบบให้ทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในการกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น หอสมุด โรงละคร อุทยาน โบราณสถาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้มากขึ้น


          ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า Tourism for all ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ ททท. ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์คนทั้งมวล สามารถให้ความสุข ให้ประโยชน์แก่ทุกคน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใด หรือสภาวะใดก็ตาม สิ่งที่ ททท.กำลังดำเนินการคือ 1.กระจายการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย เสมอภาค เท่าเทียม 2.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

 

ยกระดับ จัดเต็ม  มหกรรมอารยสถาปัตย์ปีที่ 4

           สมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ได้ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนของโออาร์ ซึ่งนำเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design มาใช้ในการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Friendly Design เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการได้อย่างสะดวก เท่าเทียม และปลอดภัย นอกจากนี้โออาร์ยังจัดโครงการ Café Amazon for Chance ที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินให้เป็นบาริสต้าของร้าน Café Amazon โดยออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้มีความสอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโอกาสในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการไทย


          รุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปรัชญาของโตโยต้า คือ ผลิตรถยนต์ที่ดีกว่าความคาดหวังของลูกค้า และจะพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือสังคมไทยที่เรามาทำธุรกิจ ดังนั้นในเรื่องของ Friendly Design จึงมีความสำคัญ เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย ในส่วนของโตโยต้าเรามีรถที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงผู้มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ให้สามารถขึ้นลงรถได้โดยสะดวก ปลอดภัย ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ปีนี้ โตโยต้าได้จัดแสดงรถยนต์ที่ติดตั้งระบบไฮดรอลิก ที่ช่วยปรับระดับความสูงของตัวรถ เพื่อความสะดวกในเคลื่อนย้ายรถเข็นขึ้นลง และมีตะขอยึดตลอดจนเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถเข็น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 

 

ยกระดับ จัดเต็ม  มหกรรมอารยสถาปัตย์ปีที่ 4

 

 


          ปีละหน คนกันเอง! ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 09.30-11.30 น. และเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ตลอดทั้ง 4 วันงาน คือวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี