เสร็จสิ้นภารกิจสำคัญของธนาคารทีเอ็มบี เจ้าของปรัชญา “Make THE Difference” ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ทั้ง 5 แห่ง ในกรุงเทพ และสมุทรปราการ

ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน      

บรรยากาศภายในงาน

          ล่าสุดเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 10 ปี ได้จับมือกับ สถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย จัดงานกาล่าดินเนอร์พร้อมประมูลภาพงานศิลปะ “แชริตี้ อาร์ต อ๊อกชั่น” โดยทีเอ็มบีได้มอบ 15 ภาพเขียนอันทรงคุณค่าจากศิลปินชื่อดังและศิลปินแห่งชาติ อาทิ ผลงานจาก อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นต้น โดยมีแขกเหรื่ออ อาทิ “ม่องต้อย” ดอยธิเบศร์ ดัชนี, สุวิมล มหากิจศิริ, “ตุ๊ก” ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, “จก” เสริมคุณ คุณาวงศ์, “ท็อป” ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี, “ก้อง” กรุณ ซอโสตถิกุล, “แพท” ประกาสิทธิ์ พรประภา, “คิด” คณชัย เบญจรงคกุล และเหล่านักสะสมผลงานศิลปะร่วมงาน ซึ่งสามารถทำยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 62,468,000 บาท โดยภาพเขียนที่ทำยอดประมูลสูงสุดคือ ภาพเขียนสีน้ำมันเวสสันดรชาดก ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ราคาประมูลสูงถึง 26 ล้านบาท! 

ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน

 เสริมคุณ คุณาวงศ์-ลักขณา-สุธี คุณาวิชยานนท์

ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน      

ดอยธิเบศร์ ดัชนี

  ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน

กรุณ ซอโสตถิกุล-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี 

ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน

ปิติ ตัณฑเกษม

            ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า การประมูลในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการส่งต่อภาพเขียนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้แก่คนไทยทุกคน โดยการนำผลงานส่วนหนึ่งที่ธนาคารสะสมอยู่ออกมาประมูลเพื่อจะนำเงินรายได้ไปใช้ทำกิจกรรมเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนต่อไป เฉกเช่นที่เราทำต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี การประมูลในครั้งนี้จึงสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “เดอะ มาสเตอร์ แดท อินสไปร์ ดิ ออร์ดินารี่” ซึ่ง เดอะ มาสเตอร์ หมายถึง ผลงานทรงคุณค่าของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ที่จะมาช่วยกันต่อยอดและจุดประกายสร้างเด็กธรรมดาที่สวยงามให้สังคมไทย โดยนอกจากผลงานของศิลปินระดับชาติแล้ว ยังมีผลงานของเด็กๆ ไฟ-ฟ้า 5 ภาพที่เข้าประมูลในครั้งนี้และได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเหล่านักสะสมงานศิลปะ ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่ได้นำความรู้ความสามารถที่เด็กๆ ได้เรียนจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ได้มีโอกาส “ให้” คืนกลับสังคมด้วย

ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน

คณชัย เบญจรงคกุล

  ชื่นมื่น! ปิดยอดประมูลทะลุ 62 ล้าน        

 ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ-สุวิมล มหากิจศิริ 

           ด้าน ประภาวดี โสภณพนิช ผู้จัดการทั่วไป สถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งานประมูลครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นอีกครั้งของประวัติศาสตร์การประมูลที่มีผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังและศิลปินแห่งชาติมากถึง 15 ภาพ แต่ยังสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชน สังคม และประเทศไทยด้วย โดยในค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประมูลที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผลงานศิลปะจากศิลปินไทยที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักสะสม จนสามารถทำราคาประมูลได้สูงกว่าราคาเริ่มต้นหลายเท่าทีเดียว