จากผลสำรวจการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จำนวนแพทย์เมื่อเทียบกับประชากรของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งพบว่ายังขาดแคลนแพทย์ และการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

'ของขวัญเพื่อชีวิต' ส่งความสุขสู่คนนับล้าน

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากจะมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังมุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมถึงต้องการพัฒนายกระดับด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคน ซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ได้สานต่อพันธกิจโดยการกระจายการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขสู่ชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 จะช่วยเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างคนให้เติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

'ของขวัญเพื่อชีวิต' ส่งความสุขสู่คนนับล้าน
 

'ของขวัญเพื่อชีวิต' ส่งความสุขสู่คนนับล้าน

สเตฟาน คูม

         ด้าน สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง บริษัทจัดแคมเปญ Season’s Giving 2020 : GIVING THE GREATEST HAPPINESS สุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจากทุกๆ ภาคส่วน โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้กระเช้าปีใหม่เป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งความสุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ให้แก่ผู้คนนับล้าน เป็นของขวัญแห่งการรักษา เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2563 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านเซ็นเพย์ที่จุดแคชเชียร์และกล่องบริจาค ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2563

'ของขวัญเพื่อชีวิต' ส่งความสุขสู่คนนับล้าน