เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด ร่วมกับ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อาร์โนลด์ สิตอมปุล Conservation Director องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

      ชวนร่วมประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

ดร.อาร์โนลด์ สิตอมปุล-วรลักษณ์ ตุลาภรณ์-วราวุธ ศิลปอาชา-ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์

    จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พร้อมด้วยนักแสดง อาทิ “ตี๋” ธนพล จารุจิตรานนท์, “ต่าย” นัฐฐพนท์ ลียะวณิช และ “เต้” ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ มาร่วมงาน

ชวนร่วมประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

ถ้วยพระราชทาน

     วรลักษณ์ ตุลาภรณ์  กล่าวว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล มีความตั้งใจนำเงินบริจาคในโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ ไปพร้อมกับเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่ให้ขยะพลาสติกกลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงมีแนวคิดการจัดประกวดในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักและตื่นตัวในเรื่องปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สร้างสรรค์ผลงาน หรือวิธีการในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยนวัตกรรมที่ชนะเลิศต้องสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคม

      ชวนร่วมประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

“เต้” ดาวิชญ์-“ต่าย” นัฐฐพนท์ -“ตี๋” ธนพล

     “และนับเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะผู้จัดงาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายรับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 สุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” วรลักษณ์ กล่าว

ชวนร่วมประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

     ทั้งนี้ประชาชน นิสิต นักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติ ไม่จำกัดประเภท จำนวนไม่เกิน 4 คน สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน–31 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.noplasticinnatureinnovation.com