เมื่อได้เห็นองค์หัตถศิลป์ “หนุมาน FD ไม้แกะสลัก รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล” ก็ต้องบอกกันล่ะครับว่า สวยงาม เข้มขลัง อลังการ ด้วยการสืบสานศิลปะไม้แกะสลักตามแบบฉบับภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ให้กลับมาเหมือนมีชีวิตชีวากระโดดโลดเต้นได้อีกครั้ง

 

 

          ปฐมเหตุของการจัดสร้างหนุมาน FD ไม้แกะสลักขึ้นมาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากท่านครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีความเห็นควรให้วัดศรีดอนมูล ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับรองรับญาติโยมผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการที่ใช้รถเข็น ให้สามารถมาวัดได้ เข้าถึงโบสถ์ วิหาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ตามหลักการอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design

 

 

หนุมาน FD ไม้แกะสลัก  รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล (1)

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


          นับแต่นั้นมา ทางวัดศรีดอนมูลจึงได้เริ่มปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์มาตามลำดับ ทั้งทางลาด ราวจับ ห้องสุขา ป้ายสัญลักษณ์ และที่จอดรถสำหรับคนที่ใช้รถเข็น


          ญาติโยมผู้สูงวัย ตลอดจนลูกหลานที่พาปู่ย่าตายายมาทำบุญไหว้พระที่วัด ได้มาเห็นแล้วต่างก็ชื่นชม ปีติยินดีที่ท่านครูบาน้อยได้มีเมตตาต่อญาติโยมสาธุชนทุกหมู่เหล่า ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้เข้าถึงซึ่งความสะดวก สบายใจ และปลอดภัย จากผลพวงของการออกแบบสร้างทำอารยสถาปัตย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

หนุมาน FD ไม้แกะสลัก  รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล (1)

 


          ประกอบกับขณะนี้ ทางวัดศรีดอนมูลกำลังก่อสร้าง “มหาวิหารบุญบารมี” ซึ่งเป็นศิลปสถาปัตย์แบบล้านนาไทย เพื่อใช้รองรับญาติโยมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม และเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ที่ชื่อ “หลวงพ่อเพชร สมปรารถนา” หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตรครึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 ปี จึงจะแล้วเสร็จ
          ที่สำคัญคือ มหาวิหารบุญบารมีที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ ได้มีการออกแบบและสร้างทำให้มี “อารยสถาปัตย์” หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะทางลาด และห้องน้ำที่พร้อมรองรับญาติโยม และนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น

 

 

 

หนุมาน FD ไม้แกะสลัก  รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล (1)

 


          รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่ใช้รถเข็นเด็ก ให้สามารถมาทำบุญไหว้พระ หรือจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีดอนมูลแห่งนี้ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย สบายใจหายห่วงมากยิ่งขึ้น


          จึงเป็นที่มาของการจัดสร้าง “หนุมาน FD ไม้แกะสลัก รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล” เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย และเพื่อมอบตอบแทนแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ศรัทธา ในการสร้างทำอารยสถาปัตย์ที่วัดศรีดอนมูล

 

 

 

หนุมาน FD ไม้แกะสลัก  รุ่นสร้างอารยสถาปัตย์วัดศรีดอนมูล (1)

 


          โดยเฉพาะที่มหาวิหารบุญบารมี ให้ได้มีอารยสถาปัตย์ที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถรองรับ และอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ญาติโยมได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย


          ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ thailandfriendlydesignexpo.com และเฟซบุ๊ก friendly design