หลังมีการปรับพื้นที่ใหม่ให้เอื้อการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวิถีการกินอยู่อย่างไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การรู้จักเส้นทางผลิตอาหารออร์แกนิกที่กว่าจะเป็นอาหารต้องมีกระบวนการมากมาย และมีพื้นที่ให้ทดลองทำจริง “สวนสามพราน” จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ครอบครัว และโรงเรียน ที่ต้องการบ่มเพาะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อหวังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าเสน่ห์ของวิถีการกินอยู่ของไทย

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สนุกกับการทดลองดำนา

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ฝัดข้าว

          ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ก็ยกก๊วนครอบครัววัยซนจากโรงเรียนรุ่งอรุณกว่า 60 ชีวิต มาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ที่หมู่บ้านปฐม แหล่งแปรรูปสินค้าออร์แกนิกแบรนด์ “ปฐม” ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าออร์แกนิก ตั้งแต่ปลูกจนแปรรูปพร้อมส่งถึงมือผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมตามรอยเส้นทางอาหารออร์แกนิก 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ เส้นทางข้าว เส้นทางสมุนไพร และเส้นทางกล้วย

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สีข้าวด้วยเครื่องสีแบบโบราณ

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลองชิมรสชาติข้าวสวย ออร์แกนิก

          สรียา บุญมาก ผอ.ททท.สำนักงานราชบุรี บอกว่า เด็กๆ ชอบเรียนรู้โลกภายนอกอยู่แล้ว การได้มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากเรียนรู้มากขึ้นอีก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ซึ่งนครปฐมกับราชบุรี ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว มีกิจกรรมดีๆ เยอะ อย่างที่หมู่บ้านปฐม เด็กๆ จะได้สัมผัสธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต วิถีเกษตรอินทรีย์ ได้เห็นทุกกระบวนการผลิต ซึ่งทุกกิจกรรมทำร่วมกันได้จริงทั้งครอบครัว

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โม่แป้งด้วยเครื่องโม่แบบโบราณเพื่อนำไปทำขนมครก

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เด็กๆ ทดลองหยอดขนมครก

          สำหรับกิจกรรมตามรอยเส้นทางข้าวนับเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด เพราะทุกคนกินข้าวและทุกฐานได้ลงไปลุยทำเอง ทำให้ตลอดเส้นทางมีแต่รอยยิ้มปลื้มของผู้ปกครองที่เห็นลูกๆ สนุกกับการเรียนรู้ ขณะเดียวกัน เด็กๆ เองก็มีความสุขและพร้อมลุยกับทุกกิจกรรมชนิดไม่กลัวเลอะ ไม่กลัวยากกันเลย

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ฐานการเลี้ยงไส้เดือน

          ยังตื่นเต้นกันได้อีกกับฐานการเลี้ยงไส้เดือน ที่น้องๆ หลายคนเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกไม่กล้าจับ แต่ก็อยากลอง ลุงๆ ป้าๆ ประจำฐานจึงคอยอธิบาย ให้เด็กๆ รู้ว่าไส้เดือนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มันมีหน้าที่สำคัญในห่วงโซ่อาหาร สามารถผลิตปุ๋ยบำรุงต้นไม้แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีครอบครัวควายที่เลี้ยงไว้ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของควายที่อยู่คู่กับวิถีชาวนาไทยมาแต่โบราณอย่างใกล้ชิดอีกด้วย  ส่วนกิจกรรมไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือฐานแปรรูปแป้งนำไปทำขนมครก โดยเด็กๆ และผู้ปกครองได้ลองโม่แป้งด้วยเครื่องโม่หินแบบโบราณ ได้ทดลองหยอดขนมครก และที่ฟินสุดๆ คือการได้ชิมขนมครกแสนอร่อยนั่นเอง

เปิดโลกเรียนรู้ วิถีกิน-อยู่อย่างไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ที่มาของเส้นไหมจากธรรมชาติ

          ทั้งนี้ในหมูบ้านปฐมมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและเด็กๆ ได้ทำมากกว่า 12 ฐาน พร้อมมีกิจกรรมสร้างสรรค์หัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีปฐมออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยพ่อแม่สามารถพาเด็กๆ มาท่องเที่ยว หรือมาทำกิจกรรมแบบวันเดย์ทริป คลิกดูข้อมูลได้ที่ www.saunsampran.com